Natuur en Ontwikkeling Kind schoolplein

Onderzoek naar de succes- en faalfactoren groene schoolpleinen

13 januari 2015 - Op 13 januari presenteerde Jolanda Maas de resultaten van een onderzoek naar de succes- en faalfactoren bij het ontwerp van groene schoolpleinen.

Het onderzoeksteam, bestaande uit Jolanda Maas (senior onderzoeker VUMC), Rianne Muller (VU) en Dieuwke Hovinga (Hogeschool Leiden), voerde dit project uit in opdracht van het productschap Tuinbouw en branchevereniging VHG en interviewde hiervoor leerkrachten en directies van 27 basisscholen en hoveniers en ontwerpers. Aan 274 leerlingen is bovendien gevraagd wat ze fijne en minder fijne plekken vinden op het groene schoolplein. Uit deze gesprekken en een expertmeeting genereerden de onderzoekers een uitgebreid overzicht van factoren die het succes van een groen schoolplein in sterke mate bepalen. "Dat zijn niet alleen technische aspecten zoals onderhoud en het voorkomen van speelerosie, maar ook procesmatige zaken zoals het creëren van draagvlak en het organiseren van participatie door kinderen en ouders."

VHG verbindt zich met dit onderzoek aan het nationale preventieprogramma ‘Alles is Gezondheid’. Studenten van de pabo’s Hogeschool Leiden en Thomas More hebben meegewerkt aan het onderzoek.