Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Kijken naar het kind

29 januari 2016 - In gesprek gaan met het kind en dan samen tot een buitenactiviteit komen die het kind écht helpt! Een onderzoekcyclus met mini-arrangementen als resultaat.

In het studiejaar 2014-2015 zijn eerstejaars pabo-studenten uit de sportklas in samenwerking met het Lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind van start gegaan met het project ‘mini-arrangementen’ als onderdeel van de onderzoekleerlijn van de pabo. Een deel van de ervaringen is gevangen in een film. Studenten, docenten en leden van het Lectoraat komen in de film aan bod om in te gaan op: 

  • Wat het project inhield
  • Wat de verwachtingen en bedoelingen vooraf waren
  • Wat de opbrengsten zijn voor kind
  • Waar studenten het meest van hebben geleerd
  • Wat men als docent heeft geleerd, waar men trots op is en hoe het in de toekomst vervolg krijgt 

Bekijk het filmpje