Hogeschool Leiden

Kennisnetwerkbijeenkomst Onderzoekend Leren

11 maart 2015 - Onderzoek en onderwijs, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Hoe kunnen zij elkaar versterken en welke rol kan de groene buitenruimte hierin spelen?

Over die thema's wisselden ruim 100 bezoekers, afkomstig uit diverse sectoren, op 11 maart van gedachten tijdens de conferentie Onderzoekend Leren in Boskoop. Pabo’s, basisonderwijs, vmbo- en mbo-scholen, regionale politiek, kinderopvang, en natuureducatie waren hier vertegenwoordigd. 

Het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind organiseerde deze netwerkbijeenkomst in samenwerking met het Wellantcollege in Boskoop in het kader van het onderzoeksproject De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen. Dieuwke Hovinga, lector Natuur & Ontwikkeling Kind, ging in op de kansen die er voor onderzoekers en leerkrachten liggen als leerlingen en leerkrachten participeren in onderzoek. Het onderzoeksteam presenteerde het net verschenen rapport met de uitkomsten van het eerste deel van het onderzoek: De ‘leer’kracht van schoolpleinen – Hoe leerlingen uit groep 4, 5 en 6 het schoolplein ervaren, gebruiken en waarderen. Bij dit onderzoek hebben de onderzoekers nauw samengewerkt met pabo docenten en studenten.

''Een fijne, goed georganiseerde middag. Er is nog een wereld te winnen en veel onbekendheid, maar het balletje rolt!''

Klik op de links voor verslagen van lokale media