Natuur en Ontwikkeling Kind schoolplein

Wat betekent vergroenen van een schoolplein voor leerlingen?

4 juli 2019 - Veel scholen vergroenen hun schoolplein om kinderen meer in contact te brengen met natuurlijke elementen. Maar wat is de impact hiervan op kinderen? Recente onderzoeksuitkomsten zijn nu te lezen in een digitale factsheet.

De factsheet Wat betekent het vergroenen van een schoolplein voor leerlingen? ( pdf, 2.42 MB ) zet kort en helder uiteen wat de laatste onderzoeksresultaten aantonen over de impact van het vergroenen van het schoolplein op leerlingen. Onderwijsprofessionals vinden hier ook handvatten om zelf met het schoolplein aan de slag te gaan. 

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • leerlingen, maar ook ouders en leerkrachten van de scholen met een vergroend schoolplein waarderen het schoolplein iets meer na de vergroening
  • met name meisjes bewegen iets intensiever en spelen iets meer en gevarieerder op een vergroend schoolplein
  • leerlingen met een vergroend schoolplein kunnen zich iets beter concentreren na de pauze
  • leerlingen ervaren meer sociale steun van hun vrienden en vriendinnen na vergroening van het schoolplein
  • het onderzoek gaf niet aan dat het vergroenen invloed heeft op het welbevinden van de leerlingen

In de factsheet worden de resultaten verder toegelicht. Daarnaast bevat de factsheet korte vragen en opdrachten, die mensen in de onderwijspraktijk op weg helpen om zelf met het schoolplein aan de slag te gaan.

Meerwaarde onderzoek

Groene schoolpleinen zijn schoolpleinen met een aantal natuurlijke elementen, die zo zijn aangelegd dat kinderen er in en met de natuur kunnen spelen en leren. Hoewel het vergroenen van schoolpleinen een grote vlucht heeft genomen, was er nog weinig bekend over de effecten daarvan op leerlingen.

Hogeschool Leiden, Thomas More Hogeschool Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen hebben in samenwerking met Fonds 1818, IVN en Stichting Sophia scholen een grootschalig, meerjarig onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de Stichting Innovatie Alliantie.

Meer weten?

Lees meer over het onderzoek naar de 'leer'kracht van groene schoolpleinen