Studiedag kenniskring lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind

Studiedag kenniskring: Leren arrangeren met de natuur

21 mei 2016 - 'Leren arrangeren met de natuur’, dit was het thema op de studiedag van de kenniskring van het lectoraat.

Arrangeren met de natuur

De onderzoekers van de kenniskring volgden de persoonlijke en professionele ontwikkeling van collega-onderzoeker Bart Brinkkemper in het arrangeren met de natuur; het gebruik van natuur ter ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen. Gebaseerd op een retrospectieve onderzoeksbenadering maakte de kenniskring kennis met scholen, kinderen, leerkrachten en natuurlijke leef- & werkomgevingen uit het leven van Bart die van invloed zijn geweest op zijn ambitie de natuur blijvend te gebruiken in het werk met kinderen.

'Rode draad'

Door deze werkwijze werd een persoonlijke 'rode draad' zichtbaar in het arrangeren met de natuur en kregen we zicht op thema’s die goed zijn te gebruiken in natuurarrangementen. Mede omdat de kenniskringleden ook reflecteerden op hun eigen ontwikkeling, in gesprek gingen met elkaar en bovendien zelf met de poten in de modder gingen staan, was het niet alleen een leuke, maar ook een inspirerende en betekenisvolle dag.

Natuur ter ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen

De studiedag sluit aan bij lopende onderzoeken en huidige onderwijsactiviteiten. Zo is het voor studenten belangrijk vaardig te worden in het gebruik van de natuur ter ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen, maar is het ook onze taak als onderzoekers om blijvend praktische voorbeelden te verzamelen en de effecten hiervan in kaart te brengen. Koen de Jonge gaat hier verder mee door de komende tijd interviews te houden met leerkrachten die in hun werk arrangeren met natuur. In de interviews focust hij op belangrijke persoonlijke en professionele markeringen die samen een 'rode draad’ vormen in een vanzelfsprekend gebruik van natuur in de begeleiding van kinderen op school. Het bundelen van deze 'rode draden' geeft studenten en leerkrachten inzicht en inspiratie in het gebruik van natuur ter ondersteuning van de onderwijspraktijk.