Hogeschool Leiden

Groen schoolplein heeft positieve invloed op basisschoolkinderen

31 augustus 2018 - Groene schoolpleinen hebben een positieve uitwerking op het welzijn van kinderen op de basisschool. Dit is de conclusie van grootschalig, meerjarig onderzoek naar de waarde en gebruik van groene schoolpleinen voor het onderwijs.

Eerste onderzoeksresultaten

De eerste resultaten van het onderzoek ‘De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen’ laten zien dat kinderen na het vergroenen een schoolplein beter waarderen en dat kinderen na het spelen in de pauze op een groen schoolplein zich beter kunnen concentreren in de klas. Verder zijn er aanwijzingen dat een groen schoolplein meisjes uitdaagt tot meer intensief beweeggedrag en dat het groene schoolplein pro-sociaal gedrag, met name bij jonge kinderen, stimuleert.

De eerste wetenschappelijke publicatie is half augustus verschenen. Lees het volledige artikel over de resultaten van het onderzoek 'De 'leer'kracht van groene schoolpleinen' op de website van Elsevier ScienceDirect.

Opzet van het onderzoek

Aan het onderzoek ‘De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen’ deden negen basisscholen mee. Gedurende 3 jaar (2014-2016) werden gegevens verzameld bij de kinderen van groep 4, 5 en 6. Alle basisscholen hadden tijdens de eerste meting een betegeld schoolplein. Tussen de eerste meting en de tweede meting een jaar later, hebben 5 van de 9 scholen hun schoolplein vergroend, het schoolplein van de 4 andere scholen bleef betegeld en deze fungeerden als controlescholen. Nog weer een jaar later zijn nogmaals gegevens verzameld bij alle 9 scholen. Internationaal is dit een van de eerste studies met een dergelijke, gecontroleerde opzet.

Conferentie

Eind september vindt de tweedaagse conferentie Kind & Natuur plaats. Dit jaar staat de conferentie in het teken van 'De groene speelleeromgeving: geef handen en voeten aan de pedagogische waarde van natuur’. Het lectoraat organiseert deze dagen in samenwerking met IVN op donderdag 27 en vrijdag 28 september 2018 in Soesterberg.

Tijdens de conferentie delen we resultaten uit dit onderzoek en zijn er natuurbelevenissen en workshops om zelf te ervaren en te ontdekken wat de pedagogische waarde van natuur is en hoe je hiermee aan de slag kunt in je eigen praktijk.

Meer informatie

Lees meer over het onderzoek De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen.