Natuur en Ontwikkeling Kind schoolplein

Groen schoolplein goed voor jonge kinderen

15 maart 2013 - Jonge leerlingen (groep 4 en 5) voelen zich prettiger op een school met een groen schoolplein dan op een school met een 'grijs' plein.

Zij hebben meer vriendjes en geven aan minder vaak gepest te worden dan hun leeftijdsgenootjes met een tegelplein. 

Deze conclusie volgt uit de pilotstudie 'Groene Schoolpleinen' van onderzoeksters dr. Jolanda Maas, Arianne van der Wal, MSc. (beiden VU Amsterdam, afdeling Sociale en Organisatie Psychologie), Rebekah Tauritz, MSc. (Stichting Veldwerk Nederland) en dr. Dieuwke Hovinga (Hogeschool Leiden). Met het onderzoek is een start gemaakt met het beschrijven en meten van de voor- en nadelen van natuurlijke elementen op schoolpleinen.

Avontuurlijker en fijner

Een schoolplein met natuurlijke elementen zoals gras, moestuin en boomstammen wordt zowel door leerlingen, leerkrachten als door ouders beter gewaardeerd dan een 'grijs' schoolplein. Groene schoolpleinen worden leuker, avontuurlijker, mooier, fijner en gezelliger gevonden dan schoolpleinen met een stenen inrichting. Daarnaast blijkt dat een groen schoolplein meer biedt dan alleen speelplezier: het groene plein wordt vaker en voor meer verschillende lessen gebruikt dan het stenen schoolplein.

Concentratie

Uit het onderzoek blijkt ook dat leerlingen zich na het buitenspelen tijdens de pauze beter kunnen concentreren. Uit nadere analyses bleek dat jongens na de pauze op een groen schoolplein zich nog iets beter konden concentreren. Meisjes lijken zich juist beter te kunnen concentreren na een pauze op een grijs schoolplein. Voor meisjes was het effect zelfs sterker. Jolanda Maas: 'Toch lijkt het interessant om juist de uitkomsten van de jongens nader uit te zoeken, omdat het juist de jongens zijn die op scholen meer concentratieproblemen hebben'.

Bewegen

Eén van de redenen waarom een groen schoolplein wordt aangelegd is dat men verwacht dat op een groen schoolplein intensiever en meer gevarieerd bewogen kan worden. Het zou daarmee een gunstig effect kunnen hebben op het toenemende overgewicht onder kinderen. Jolanda Maas: "Hierop hebben we nog niet helemaal de vinger kunnen leggen. Leerkrachten en ouders geven aan dat groene schoolpleinen meer beweging en variatie in het spel van kinderen laten zien. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of leerlingen ook daadwerkelijk meer en gevarieerder bewegen op het groene schoolplein."

Groen is goed en gezond

Er komt steeds meer bewijs voor een positieve invloed van natuur op de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Mede ingegeven door dit bewijs zien we dat in Nederland steeds meer scholen besluiten hun schoolplein te vergroenen. Het onderzoek naar de effecten van groene schoolpleinen is uitgevoerd op vijf scholen in Helmond, met een verdeling tussen groene, 'grijze' en groengrijze schoolpleinen. In totaal zijn 350 leerlingen van groep 4, 5 en 6, hun leerkrachten en ouders bevraagd over het schoolplein.