Wees geen reus voor de plantjes Natuur en Ontwikkeling Kind

Expertmeeting 'Succesvol Ontwerpen van Groene Schoolpleinen'

21 november 2013 - Donderdag 21 november organiseerden het VUMC en het Lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind een expertmeeting voor leerkrachten en directeuren uit het basisonderwijs, groenontwerpers en hoveniers.

Donderdag 21 november 2013 organiseerden het VUMC en het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind een expertmeeting voor leerkrachten en directeuren uit het basisonderwijs, groenontwerpers en hoveniers en enkele betrokkenen van Springzaad, Ministerie van EZ, VHG, NISB. De 'meeting' maakt deel uit van een kleinschalig onderzoek in opdracht van het Productschap Tuinbouw naar de succes- en faalfactoren bij de aanleg en gebruik van groene schoolpleinen. In de bijeenkomst is het 'procesdenken' benoemd:

  • De ontwikkeling van Groene Schoolpleinen is een proces en geen project.
  • Onderhoud wil niet zeggen behouden, maar ontwikkelen; de buitenruimte steeds leuker, bruikbaarder en natuurrijker maken.
  • Groene Schoolpleinen verbetert de ontwikkelingskansen voor kinderen.
  • Groene Schoolpleinen is een pedagogisch didactisch proces gericht op het versterken van de onderwijsleeromgeving.

Dat maakt Groene schoolpleinen een lange-termijn-proces van kinderen, school, ouders en buurt.