Marit de Koning

Marit Koning

Marit is na haar studie onderwijskunde deeltijd als onderzoekster en deeltijd als wetenschaps- en techniekdocente in het basisonderwijs aan de slag gegaan. Tegenwoordig werkt ze als onderwijskundige, praktisch en wetenschappelijk onderzoekster bij het Instituut Voor Natuur- en duurzaamheidseducatie. Zo kan ze zich op allerlei verschillende manieren bezighouden met wat ze belangrijk vindt: mens en natuur met elkaar verbinden, want dat is beter voor de mens én de natuur. Binnen het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind wordt hier invulling aan gegeven door onderzoek te doen naar de mening van ouders over (groene) schoolpleinen. Een onderwerp waar nog maar weinig (nagenoeg geen) onderzoek naar is gedaan.