Marieke van Ierschot

Marieke van Ierschot is pedagoog en specialist jonge kind bij de pabo van Hogeschool Leiden. Ze wil haar creatief en empathisch vermogen en speelse kijk inzetten om te onderzoeken hoe de natuur deze ervaringsgerichte aanpak kan verdiepen en hoe dit binnen de kaders van het onderwijs op de pabo een plek kan krijgen.

In de natuur zijn is direct verbonden met ons natuurlijke ‘zijn’. Nergens anders dan buiten, in een omgeving waar we in contact kunnen zijn met wat leeft en is in de natuur, kunnen we versmelten met ons diepste verlangen: mens zijn. In al zijn waarachtigheid en schoonheid. In zijn zoeken en donkerte. In de natuur, dichtbij onze oorsprong, kan pijn en liefde plek krijgen en geleefd worden. 

Marieke van Ierschot

Onderzoeksgebieden

Als lid van de kenniskring wil Marieke in haar onderwijs de ander uitnodigen de natuur als omgeving te zien waar fundamenteel leren tot stand kan komen. Leren op het diepste niveau, in aanraking met jezelf en de ander om volwaardig mens te kunnen zijn. Zij gelooft dat het onderwijs toegerust zou moeten zijn om, bij kinderen, leerkrachten en studenten, ervaringen uit te lokken in de buitenomgeving die levensverrijkend zijn. Deze levensverrijkende ervaringen zouden volgens haar kunnen bijdragen aan dit diepe leren en aan het werkelijk in verbinding zijn als mens met de wereld.