Koen de Jonge

Koen de Jonge

Achtergrond

Koen de Jonge studeerde Toegepaste Psychologie aan Hogeschool Leiden en Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In beide opleidingen heeft Koen zich bezig gehouden met de zorg voor kinderen met problemen in gedrag, werkhouding en concentratie. Dit sloot aan bij het werk dat hij vijf jaar voor Inzowijs heeft gedaan: coachen en begeleiden van kinderen en jongeren met gedragsproblemen in de zorg. Zowel in zijn onderzoeken als in zijn werk als begeleider viel het hem op dat drukke, autistische en dromerige kinderen anders functioneerden in een natuurlijke omgeving. Hij zag vooral dat het gebruik van de buitenruimte essentieel is om het kind fysiek en mentaal weer in balans te krijgen. 

Expertise

Sinds juni 2015 werkt Koen ook voor het lectoraat Natuur en Ontwikkeling kind, nadat hij al enige tijd werkzaam was voor het lectoraat Passend Onderwijs. Voor beide lectoraten brengt Koen de waarde van natuurarrangementen verder in beeld. Natuurarrangementen zijn hierin interventies waarbij de natuur ingezet wordt ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen. Het vermogen van leerkrachten (in opleiding) om dit te kunnen toepassen, wordt onderzocht omdat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan passend onderwijs. Hierbij ondersteunt Koen ook het lesprogramma waarin studenten zelf onderzoek doen door middel van observatie en gespreksvoering met kinderen. Middels dit onderzoek leren ze aansluiten bij het kind en leren ze gefundeerd natuurarrangementen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.