Janke Wesselius

Janke Wesselius - kenniskring lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind

Binnen het lectoraat werkt Janke Wesselius aan haar promotieonderzoek ‘De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen’. Het onderzoek is erop gericht op enerzijds de meerwaarde van een groene schoolomgeving voor kinderen in kaart te brengen. Anderzijds wordt samen met leerkrachten en professionals onderzocht hoe een schoolteam de groene schoolomgeving kan integreren als onderwijsleeromgeving.

Janke is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Leiden. In haar werk wordt Janke gedreven door de ambitie om wetenschappelijke kennis over het belang van natuur voor ontwikkeling van kinderen te vertalen naar de praktijk. Door nauw samen te werken met onderzoekers, professionals en pabo-studenten hoopt ze toepassingen te stimuleren die kinderen de kans biedt om te profiteren van de positieve invloed van de natuur.

Janke heeft een achtergrond in de sociale psychologie en studeerde af op een onderzoek naar het therapeutisch potentieel van de natuur. 

Meer over Janke