Charlotte Hagen

Charlotte Hagen

Charlotte heeft zich met verschillende projecten bezig gehouden in het lectoraat. Na haar afstudeeronderzoek over rekenen in de natuur op groene zomerscholen, heeft ze meegewerkt aan een pilotonderzoek over de taalontwikkeling van peuters in de natuur en heeft ze een literatuurstudie gedaan naar de relatie tussen kind en dier. Op dit moment is Charlotte betrokken bij het onderzoek Van Weten naar Doen, waarbij ze zich richt op het risicovol spel van peuters tijdens het buiten spelen en de samenwerking tussen pedagogisch medewerkers van een kinderdagverblijf en vrijwilligers van de IVN.