Hogeschool Leiden

Wisseling specialisme MANP

Het kan zijn dat je als Verpleegkundig Specialist (VS) na je diplomering wilt wisselen van specialisme (bijvoorbeeld door het wisselen van baan). Dit kan wanneer je opgeleid bent in één van de vijf erkende specialismen:

 1. Acute Zorg bij somatische aandoeningen;
 2. Intensieve Zorg bij somatische aandoeningen;
 3. Chronische Zorg bij somatische aandoeningen;
 4. Preventieve Zorg bij somatische aandoeningen;
 5. Geestelijke Gezondheidszorg.

Hoe werkt het?

Je aanvraag om te wisselen van specialisme lever je in bij de hoofdopleider. Op basis van een persoonlijk gesprek met deze hoofdopleider wordt vervolgens een trajectvoorstel gemaakt. Je krijgt hierna vanuit de opleiding een coach toegewezen die verantwoordelijk is voor de begeleiding tijdens het scholingstraject. In een vervolggesprek tussen jou, de hoofdopleider en je coach wordt jouw maatwerktraject vastgelegd. Je voert eenmaal tijdens het scholingstraject een voortgangsgesprek met je coach. Tenslotte heb je een eindgesprek met je coach en de hoofdopleider. Hierin wordt vastgesteld of je aan alle voorwaarden om van specialimse te wisselen hebt voldaan. 

Wanneer je de aanvullende opdrachten uit je scholingstraject met een voldoende beoordeling hebt afgesloten, draagt de hoofdopleider zorg voor een eindverklaring voor het nieuwe specialisme. Met deze verklaring kun je bij de registratiecommissie van de V&VN je specialisme om laten zetten.

Voorwaarden voor wisseling specialisme

Je kunt wisselen van specialimse als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent aangesteld in het nieuwe gewenste specialisme en voor minimaal 16 uur werkzaam hierin.
 • De wijziging betreft altijd het competentiegebied klinisch handelen.
 • Jouw omscholingstraject mag maximaal een jaar duren.
 • Een medisch leermeester, en bij voorkeur deskundige praktijkopleider VS, draagt zorg voor de begeleiding bij het aanleren van de gevraagde nieuwe competenties in de praktijk.
 • Je volgt de aanvullende scholing, in principe, bij de opleiding waar je de Master Advanced Nursing Practice hebt gevolgd. In samenspraak met de hoofdopleider wordt de inhoud van de scholing bepaald.
 • Je bent niet ‘bekwaam’ voor het nieuwe specialisme gedurende de scholing, maar pas als je in het betreffende register bent ingeschreven.
 • Je stelt als VS een (digitaal) portfolio beschikbaar.

Wat lever je aan?

Voordat je kunt wisselen van specialisme lever je, voor of na het gesprek met de hoofdopleider, de volgende verplichte bewijsstukken aan:

 • Persoonlijk praktijkleerplan met deskundigheidsprofiel en CV.
 • Twaalf Korte Praktijk Beoordelingen (KPB's).
 • Twee keer sixsteps.
 • Een casestudy.
 • Een bekwaamheidsformularium (mediactie kennen en uitschrijven voor de doelgroep die je behandelt).
 • Een verwijs/ontslagbrief.
 • Twee keer een selfassessment en reflectieverslag.

Tijdens het persoonlijke gesprek met de hoofdopleider wordt vastgesteld welke verplichte bewijsstukken er nodig zijn. Naar inzicht van de hoofdopleider en in overleg kunnen aanvullende bewijzen gevraagd worden. Mogelijk worden aanschuifonderwijs (meedoen aan het aangeboden onderwijs) en toetsen geadviseerd. Dit wordt contractueel vastgelegd.

Kosten

De kosten voor het omzetten van het specialisme zijn €1.325,-.

Contact

Wil je meer informatie over de procedure of heb je andere vragen? Of wil je een aanvraag voor wisseling van specialisme indienen? Neem dan contact op met Sabrina Roofthooft via: