Leraar basisonderwijs lezen

Werken met het nieuwe inspectiekader

Helderheid voor bestuur, directie en ib’er

Vanaf 2016 werkt de inspectie met een nieuw inspectiekader, voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Met het nieuwe kader wil de inspectie scholen en besturen stimuleren om inzicht en overzicht te krijgen bij hun ambities en ontwikkel-/ verbeterpunten. Hierbij hanteert de inspectie gedifferentieerde oordelen. Op basis van de kwaliteitsgebieden die de inspectie heeft geformuleerd, kan een school bijvoorbeeld een oordeel ‘voldoende’ of ‘goed’ behalen maar wat moet je daarvoor laten zien?
Wat is er nieuw aan het inspectiekader? Wat wordt er van de scholen verwacht? Hoe voldoe je aan de gestelde normen? En…. hoe kun je de unieke kwaliteiten van jouw school inzichtelijk maken?
Wil je hiermee aan de slag? Schrijf je dan in voor de workshop ‘Werken met het nieuwe inspectiekader’!

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor bestuurders, directieleden en intern begeleiders die werkzaam zijn het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), so of mbo.

Inhoud

Tijdens de workshop staat het vernieuwde inspectiekader centraal. Er wordt een inhoudelijke presentatie gegeven over het vernieuwde kader, waarbij wetgeving aan bod komt, de kwaliteitsgebieden van het inspectiekader en het perspectief van de onderwijsinspectie. We gaan in op wat je inzichtelijk moet maken voor de inspectie. Hierbij werken we met een handig instrument, dat speciaal ontwikkeld is door Skills &Co en Centrum onderwijs & innovatie Leiden. Als deelnemer van de workshop krijg je het instrument mee, zodat je daar meteen mee aan de slag kunt.
Ook gaan we tijdens de workshop in op hoe je dit inzichtelijk kunt maken voor de inspectie. Hiervoor maken we gebruik van een dialoog, waarbij het perspectief van alle deelnemers wordt gebruikt. Je gaat in gesprek met andere bestuurders, directieleden en/ of ib’ers, waarbij je handvatten krijgt voor jouw eigen school om gesprekspartner te zijn van de inspectie.

Opbrengst

Aan het eind van de workshop heb je helderheid over het nieuwe inspectiekader en de kwaliteitsgebieden, heb je inzicht in het instrument en heb je concrete handvatten over hoe je de unieke kwaliteiten van jouw school inzichtelijk kunt maken en wat je daarvoor moet doen.

Data en inschrijving

Vrijdag 29 september van 14.00 - 17.00 uur vindt er weer een workshop plaats.

Meld je hier aan!

Locatie

Hogeschool Leiden

Kosten

€ 125,- (incl. koffie/ thee en een exemplaar van het kwaliteitsinstrument)

Het kwaliteitsinstrument is ook los te verkrijgen. De kosten hiervan zijn € 28,- per stuk (incl. btw). Het bestelformulier kan je hier downloaden: formulier ( pdf, 84 KB ). Dit formulier kan je per post naar ons sturen:
Hogeschool Leiden
T.a.v. COIL, kamer D2.046
Postbus 382
2300 AJ Leiden

Je mag het formulier ook scannen en mailen naar posthbo.educatie@hsleiden.nl.

Incompany

Het is mogelijk dat wij deze workshop incompany voor een of meerdere schoolteams organiseren, op locatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl

Aanvullend

Het werken met het inspectiekader heeft in verschillende professionaliseringstrajecten van Centrum onderwijs & innovatie Leiden een plek.
Denk hierbij aan:
- De veranderende rol van de ib’er, gericht op de ondersteuningsstructuur van de school.
- Masterclass Pedagogisch Meesterschap, gericht op het zichtbaar maken van de ontwikkeling van kinderen vanuit de eigen pedagogische visie.
- Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap, gericht op ontwikkeling van pedagogisch beleid om de ontwikkeling van kinderen vanuit de eigen pedagogische visie zichtbaar te maken. Wat moet en wat mag speelt hierin een belangrijke rol.

Bron voor informeel leren

Werken met het nieuwe inspectiekader is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze workshop gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.