Leraar basisonderwijs kleine tafel

Werken in verbinding met Ouders - teamtraining vrijeschool onderwijs (PO en VO)

Op vrijescholen zijn ouders doorgaans zeer betrokken. Vaak kozen zij bewust voor een school met een visie op mens en ontwikkeling. Scholen met een antroposofische grondslag zien onderwijs als onderdeel van de ontwikkeling. ‘Worden wie je bent’ is het doel. Dit proces beslaat het hele leven van een kind en eindigt niet bij de deur van de school. Vrijescholen willen kinderen ondersteunen bij zijn ontwikkelingsvraag. Deze kan complex zijn, zeker met de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Het in verbinding zijn met ouders en van daaruit samenwerken om antwoorden te vinden op vragen is voor dit proces een van groot belang.

Maar wat nu als dit niet vanzelf gaat? Ouder-contacten kunnen door een leerkracht of docent als belastend worden ervaren. Soms werken ouders niet mee, zijn ze onbenaderbaar of dwingend. Samenwerken is dan lastig. Hoe blijf je in verbinding met ouders die je boos, moedeloos of zelfs bang maken? Hoe beweeg je je dan in het krachtenveld van de vele partijen die aan je trekken: het kind, de ouder, de school, eventuele hulpverleners, en niet in de laatste plaats jij zelf: jouw grenzen, jouw intenties, jouw emoties…... Hoe voorkom je dat je verstrikt raakt in deze dynamiek? Empathie is een mooi voornemen en gesprekstechnieken helpen, maar soms blijkt dit niet voldoende om de verbinding met de ouder te (her)vinden. Dan is er iets nodig dat als anker dient om niet meegevoerd te worden op de golven van heftige emoties. Het theoretisch kader over Ouderschap van Alice van der Pas geeft inzicht in de psychologie van ouderschap en vervolgens praktische handvatten om in heel ingewikkelde gesprekken naast de ouder te kunnen blijven staan, in plaats van tegenover. Ook kennis van communicatieprocessen en begrip voor wat er gebeurt in de dynamiek tussen de ouder en de leerkracht/docent is belangrijk. Inzichten uit de Transactionele Analyse, NLP en Systemisch Werk bieden deze inzichten.

Doelgroep

De training ‘Werken in verbinding met Ouders’ richt zich op teams van leerkrachten en docenten in het (vrijeschool) basis- en voortgezet onderwijs die willen werken aan een optimale samenwerkingsrelatie met ouders. Naast leerkrachten en docenten spelen hierin ook de schoolleider en alle onderwijsondersteunende medewerkers een belangrijke rol. Ook voor hen is deze teamtraining!

Training

De teamtraining beslaat vier dagdelen die worden verspreid over een studiejaar, zodat tussen de bijeenkomsten voldoende ruimte is om de nieuwe kennis en vaardigheden te oefenen en te integreren in de dagelijkse praktijk. De theoretische kaders die worden aangeboden zullen steeds gekoppeld worden aan de praktijk, onder meer door het werken met eigen casussen en herkenbare voorbeelden. Er wordt veel gewerkt met ervaringsoefeningen en er wordt gebruik gemaakt van Transactionele Analyse, NLP en Systemisch Werk. De trainer stemt het inhoudelijke programma en de werkwijze af op de specifieke situatie van een team. We gaan uit van het principe van duurzame ontwikkeling; aan de training nemen alle leden van het schoolteam mee, zodat het gehele team vanuit gemeenschappelijkheid kan werken binnen dit thema.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 28 uur, bestaande uit 14 uur contacttijd en 14 uur voorbereiding en intervisie.

Datum en locatie

De training vindt plaats op locatie, op dagdelen die zijn afgestemd met de schoolleider.

Certificaat

Na afronding van de training ontvang je een bewijs van deelname van Hogeschool Leiden.

Registerleraar

Deze training wordt gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Kosten

€ 4.195,- voor een team van max. 24 deelnemers.

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze teamtraining, de werkwijze en publicaties van José Koster zie: www.josekoster.nl.

Meer informatie over de cursus en aanmelding? Neem dan contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden:

Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl

Bron voor informeel leren

De teamtraining Werken in verbinding met Ouders is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze teamtraining gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.