Kinderen spelen in het klaslokaal van de vrijeschool.

Basisopleiding Vrijeschool onderwijs (BVO)

Applicatiecursus

"De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie de maatschappij steeds nieuwe krachten toevoegt." –Rudolf Steiner

Werk je als leerkracht in het reguliere basisonderwijs en wil je graag een overstap maken naar het vrijeschool onderwijs? Of werk je als leerkracht in het vrijeschool onderwijs en wil je je de vrijeschoolpedagogie eigen maken? Dan is de Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs (BVO) iets voor jou!

Doel

Het doel van deze opleiding is om reeds bevoegde leerkrachten te inspireren en op de hoogte te brengen van de vrijeschoolpedagogie. Aan het eind van de opleiding kun je vanuit de menskunde en het leerplan je eigen onderwijs vormgeven.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor (vak)leerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in het vrijeschool onderwijs gaan werken of tot 3 jaar werkzaam zijn in een vrijeschool.

Inhoud

De opleiding beslaat één studiejaar. In negen bijeenkomsten komen verschillende vakinhouden aan bod. Uitgangspunten zijn steeds de vrijeschoolpedagogie, menskunde en het leerplan. Daarnaast worden twee woensdagen besteed aan collegiale consultatie en visitatie.
Er wordt gewerkt vanuit een grote boog waarin gestart wordt met menskunde en ontwikkelingsfasen. Vandaaruit wordt het leerplan van kleuters tot en met klas 6 verder uitgewerkt. Daarin is een aantal onderwerpen verweven, waaronder temperamenten, ontwikkelingsfasen, vertelkunst, periodeonderwijs, scholingsweg en kinderbespreking. 

We verwachten van je dat je het geleerde toe kunt passen in de praktijk door het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en door collegiale consultatie. De opleiding wordt afgesloten met een slotbijeenkomst, waarin elke cursist zijn/ haar eindproject presenteert.

Duur en locatie

De opleiding duurt één studiejaar en vindt plaats op Hogeschool Leiden.

Studie-investering

De totale studie-investering bedraagt circa 180 uur, bestaande uit circa 60 uur contacttijd en 120 uur zelfstudie, praktijkopdrachten, onderzoek en collegiale consultatie.

Cursusdata en inschrijven

Rooster 2021-2022 (woensdagen van 9.30 - 16.00 uur)

15-12-2021

12-01-2022
09-02-2022
09-03-2022
23-03-2022 
13-04-2022
18-05-2022                                                                                                     

08-06-2022
29-06-2022

Inschrijven kan via dit inschrijfformulier.
Let op, na inschrijven ontvang je van ons direct een e-mail. Niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via: 071-5188726 of posthbo.educatie@hsleiden.nl 

Kosten

€ 1.595,- (incl. studiemap, koffie/thee, lunch en één herkansingsmogelijkheid, excl. literatuur)

Certificaat

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het certificaat ‘Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs’ van Hogeschool Leiden.

Registerleraar

Deze opleiding is geregistreerd in het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Stage

Indien je niet werkzaam bent op een basisschool zoek je zelf een stageplek. Een stageplek is niet noodzakelijk voor leerkrachten die in het reguliere (of andersoortige) onderwijs werkzaam zijn, aangezien lesgeven vanuit de vrijeschoolvisie op elke school toe te passen is. Je bent vrij om wel een stageplek te zoeken wanneer je belang hebt bij meer praktijkervaring in het vrijeschoolonderwijs.

Doel
De stage is vooral bedoeld als oriëntatie op de aspecten van het werk in een vrijeschool. Je doet ervaring op als vrijeschoolleerkracht, waarbij je de gelegenheid hebt de inzichten uit de opleiding meteen te hanteren in de praktijk.

Omvang

  • Minimaal 20 dagen, verspreid over het jaar.
  • ½ dag per week of 1 dag per twee weken.
  • Aanvang uiterlijk 1 november 2021.

Eisen stageschool

  • Elke vrijeschool kan als stageplaats fungeren.
  • De stageschool moet de mogelijkheid hebben voor een actieve meewerkstage, waarbij je begeleidt wordt door een stagebegeleider.

Procedure

  • Zoek zelf een stageplek, waarbij je afspraken maakt over de vormgeving van je stage.
  • Maak afspraken over de vorm van je stage in overleg met de stagebegeleider van je stageschool. Het is een meewerkstage waarbij je lessen observeert, maar ook zelf lessen gaat geven. Maak zelf afspraken over hoe deze verdeling er concreet uit gaat zien.
  • De collegiale consultatie van eindopdracht 2 dient te worden uitgevoerd op jouw stageschool samen met een medecursist op 17-11-'21 of 23-3-'22. Stem dit af met je duopartner en je stagebegeleider.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 06-46 84 67 78
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl