Leraar basisonderwijs cultuurklas

Verdieping Interne Cultuurcoördinator (ICC)

Voor de interne cultuurcoördinator

Ben je een ervaren ICC’er, maar wil je graag een steviger fundament onder je kennis? Heeft je school een visie op cultuureducatie, die jullie graag willen actualiseren en verbinden met het overige onderwijs? Dan is de Verdieping ICC iets voor jou! 

Doelgroep

De Verdieping ICC is bedoeld voor leraren die werkzaam zijn in het primair onderwijs en die in het bezit zijn van het landelijk ICC certificaat. 

Inhoud

De Verdieping ICC is een vervolg op de basistraining ICC, waarbij we echt werken vanuit de ervaringen in de praktijk. Wat werkt goed? Wat speelt er? Waar loop je tegenaan? Welke ontwikkelingen zijn er gaande?

Je verdiept je visie op doelen en opbrengst van cultuuronderwijs. Tegelijk krijg je praktische tools hoe je met je team kunt werken aan creativiteitsontwikkeling en meer samenhang in je onderwijs. Dit biedt je concrete handvatten om je cultuurbeleidsplan verder uit te werken.

De verdiepingstraining bestaat uit vier bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staan onderwerpen centraal zoals: actualiteiten, begrippen en theorieën van cultuureducatie, ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden, doelen van cultuuronderwijs en samenhang met andere vakken en leerlijnen cultuureducatie.

De Verdieping ICC is onderdeel van de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider. Wanneer je de verdiepingstraining succesvol afrondt, geeft dat vrijstelling in de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider.

Studiebelasting

De training bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur. Naast de 12 contacturen moet rekening worden gehouden met ca. 15 uren voor studie en voorbereiding.

Data en inschrijving

De verdiepingscursus start in februari 2017. Het rooster wordt hier binnenkort bekend gemaakt.
Stuur voor meer informatie een berichtje naar posthbo.educatie@hsleiden.nl.

Kosten

€ 395,- (incl. koffie/ thee, excl. literatuur)

Registerleraar

Deze cursus wordt gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl

Verdieping/ verbreding

Heb je de Verdieping ICC reeds gevolgd en wil je je verder verdiepen? Ga naar www.hsleiden.nl/nascholingen/Vakgebieden/educatie, wellicht is de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider iets voor jou?
Of kijk voor ander aanbod op het gebied van cultuureducatie op www.cultuureducatiegroep.nl/scholing