Hogeschool Leiden

Urineonderzoek: achtergronden en interpretatie van de teststrip

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor analisten en doktersassistenten die meer uit het urineonderzoek willen halen.

Urinediagnostiek bestaat uit een onderzoek met een teststrip (screenen) waarmee een aantal parameters semi-kwantitatief bepaald worden en het maken en microscopisch beoordelen van een urinesediment. Het urinesediment wordt op specifieke aanvraag gedaan of n.a.v. afwijkende uitslagen van de teststrip. Afwijkende uitslagen kunnen o.a. gevonden worden bij patiënten met aandoeningen aan de urinewegen of met nierziekten. Het microscopisch beoordelen van een urinesediment is, ondanks de voortschrijdende technologie, nog altijd mensenwerk en zeer belangrijk.

Tijdens de theorie wordt ingegaan op het urineonderzoek met een teststrip en daaruit voortvloeiend het maken en interpreteren van een sediment.

Tijdens het praktijkgedeelte oefent u in de microscopische beoordeling en interpretatie van urinesedimenten. Ook wordt er veel aandacht besteed aan casuïstiek en bijbehorende ziektebeelden. De inbreng van meegebrachte casussen wordt zeer op prijs gesteld. De lessen zijn interactief; dat wil zeggen dat u vragen en opdrachten zult maken, die betrekking hebben op vertoonde casuïstiek en urinesedimenten.

Keywords: CBD, urineonderzoek, klinische chemie, sediment, microscopie, teststrips, valkuilen, casuïstiek, interactief.

Leerdoelen
Bij deze cursus leert u:

  • de technische en klinische achtergronden van de screening (urinestrip);
  • wanneer de uitslag van de teststrip gevolgd moet worden door microscopische beoordeling van het sediment;
  • hoe sedimenten worden vervaardigd en hoe dit te optimaliseren;
  • hoe de morfologie van een sediment wordt beoordeeld en geïnterpreteerd;
  • de pathologie achter verschillende urinebeelden
  • het verschil tussen renale en niet-renale hematurie te herkennen in de sedimenten.

Doelgroep
Analisten en doktersassistenten werkzaam in de diagnostiek.

Cursusniveau
hbo

Cursusdatum
9 november 2018

Lestijden
09.30 - 15.00 uur

Omvang
4 uur theorie, 2 uur practicum (sediment beoordelen), 5 UEC

Getuigschrift
Bewijs van deelname

Inschrijven
vóór 28 september 2018

Cursusprijs
€ 420,- (bij inschrijving vóór 31 augustus 2018 € 380,-)

U kunt zich hier inschrijven.

Al onze cursussen kunnen wij ook als maatwerktrajecten voor u verzorgen.
Wij beantwoorden uw vragen graag via telefoonnummer 071-5188743 of via cbd.hsleiden.nl

 

Terug naar cursussen Klinische Chemie.