Leraar basisonderwijs kinderen

Teamtraining Visie op Wetenschap- & Techniekonderwijs

Expeditie Edison

In de wereld waarin we leven speelt Wetenschap & Techniek een belangrijke rol. Kinderen zijn van nature onderzoekend en leren spelenderwijs hoe hun leefwereld in elkaar zit. Voor kinderen is het dan ook essentieel om op de basisschool op een goede manier aandacht te besteden aan Wetenschap & Techniek.

Hoe staat het met het Wetenschap- & Techniekonderwijs binnen jouw school? Heeft Wetenschap & Techniek een permanente plek binnen het curriculum?

Met de teamtraining ‘Visie op Wetenschap- & Techniekonderwijs’ nodigen we leerkrachten uit om Wetenschap- & Techniekonderwijs te integreren in de eigen school. Uiteindelijk leidt dit tot een concept schoolplan. De vorm die we hierbij kiezen is Expeditie Edison.

Expeditie Edison is een spelvorm om leerkrachten uit te nodigen, te prikkelen en toe te rusten voor Wetenschap- & Techniekonderwijs. Expeditie Edison is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten van basisscholen waar Wetenschap- en Techniekonderwijs ondervertegenwoordigd is.

Doelgroep

Wij bieden deze training aan voor schoolteams binnen het primair onderwijs, die aandacht willen besteden aan hun visie op Wetenschap- & Techniekonderwijs. In totaal kunnen maximaal 32 personen deelnemen aan een teamtraining.

Duur en inhoud

Expeditie Edison is een teamtraining die één dagdeel duurt. Het resultaat is een concept schoolplan, waarin Wetenschap & Techniek is verweven.

Binnen Expeditie Edison zijn onderwerpen van Wetenschap & Techniek in vier stations verdeeld. Binnen ieder station volbrengen deelnemers verschillende missies, waarna aan een onderdeel van het concept schoolplan wordt gewerkt. Tijdens het spel raken deelnemers geënthousiasmeerd door verwonderende W&T proeven en missies. Ook werken zij aan de vraag: “Hoe krijgt Wetenschap & Techniek een permanente plek in ons curriculum?’. Spelenderwijs geeft het schoolteam het antwoord door gezamenlijk een Wetenschap & Techniek plan voor de eigen school te maken.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt 1 dagdeel per deelnemer, circa 4 uur.

Datum en locatie

Het dagdeel waarop de teamtraining plaatsvindt wordt afgestemd met de schoolleider.
De training wordt door ons op de locatie van het schoolteam verzorgd.

Kosten

€ 1.250,- voor een schoolteam van maximaal 32 deelnemers. Daarnaast is een afdracht aan het KWTG verplicht t.b.v. continue ontwikkeling van Expeditie Edison. De afdracht bedraagt € 1,- per leerling.

Registerleraar

Deze training wordt gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-5188726.
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl

Subsidie

Innovatie spots

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland (EWTZH) ondersteunt schoolbesturen en scholen op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling. De afgelopen twee schooljaren zijn er verschillende innovatieprojecten – genaamd Innovatie spots – op scholen gestimuleerd en gesubsidieerd vanuit het EWTZH.

Innovatie betekent letterlijk vernieuwing. Bij een Innovatie spot gaat het om het ontwikkelen en (succesvol) invoeren van een nieuwe of verbeterde aanpak met betrekking tot Wetenschap & Technologie binnen de scholen van het schoolbestuur.

Ook voor komend schooljaar is er vanuit het EWTZH subsidie beschikbaar voor schoolbesturen en scholen voor het uitvoeren van nieuwe of bestaande innovaties met betrekking tot Wetenschap & Technologie. Het EWTZH heeft € 245.000,– aan subsidie beschikbaar voor ongeveer 12 Innovatie spots. De minimale bijdrage voor een Innovatie spot is € 5.000,– Er is dus geen maximum bij deze subsidie aanvraag. De beste Innovatie spot aanvragen komen in aanmerking voor een subsidie. Voor de zomervakantie 2018 wordt bekend gemaakt welke aanvragen gehonoreerd zijn.

In de beoordeling van de aanvragen wordt er gekeken naar ambitieniveau en realisme en of de doelstelling in verhouding staat tot het aangevraagde budget.

Procedure

STAP 1.
Op 4 april vindt er een startbijeenkomst plaats van 13.30 uur tot 16.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst worden er tips en tricks gedeeld voor het doen van een goede subsidieaanvraag met betrekking tot de Innovatie spots.

Programma
13.30 uur                         Welkom en inleiding
13.45 uur                         Stand van zaken ronde 1
14.15 uur                         Pauze
14.30 uur                         Stand van zaken ronde 2
15.00 uur                         Tips en tricks aanvragen 2018
16.00 uur                         Einde


Wilt u aanwezig zijn bij de startbijeenkomst? Meld u dan hier aan: Aanmelden startbijeenkomst

Mei: aanvraagformulieren subsidie beschikbaar, indienen voor 4 juni 2018.

Contact: info@ewtzh.nl