Leraar basisonderwijs kinderen

Teamtraining Visie op Wetenschap- & Techniekonderwijs

Expeditie Edison

In de wereld waarin we leven speelt Wetenschap & Techniek een belangrijke rol. Kinderen zijn van nature onderzoekend en leren spelenderwijs hoe hun leefwereld in elkaar zit. Voor kinderen is het dan ook essentieel om op de basisschool op een goede manier aandacht te besteden aan Wetenschap & Techniek.

Hoe staat het met het Wetenschap- & Techniekonderwijs binnen jouw school? Heeft Wetenschap & Techniek een permanente plek binnen het curriculum?

Met de teamtraining ‘Visie op Wetenschap- & Techniekonderwijs’ nodigen we leerkrachten uit om Wetenschap- & Techniekonderwijs te integreren in de eigen school. Uiteindelijk leidt dit tot een concept schoolplan. De vorm die we hierbij kiezen is Expeditie Edison.

Expeditie Edison is een spelvorm om leerkrachten uit te nodigen, te prikkelen en toe te rusten voor Wetenschap- & Techniekonderwijs. Expeditie Edison is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten van basisscholen waar Wetenschap- en Techniekonderwijs ondervertegenwoordigd is.

Doelgroep

Wij bieden deze training aan voor schoolteams binnen het primair onderwijs, die aandacht willen besteden aan hun visie op Wetenschap- & Techniekonderwijs. In totaal kunnen maximaal 32 personen deelnemen aan een teamtraining.

Duur en inhoud

Expeditie Edison is een teamtraining die één dagdeel duurt. Het resultaat is een concept schoolplan, waarin Wetenschap & Techniek is verweven.

Binnen Expeditie Edison zijn onderwerpen van Wetenschap & Techniek in vier stations verdeeld. Binnen ieder station volbrengen deelnemers verschillende missies, waarna aan een onderdeel van het concept schoolplan wordt gewerkt. Tijdens het spel raken deelnemers geënthousiasmeerd door verwonderende W&T proeven en missies. Ook werken zij aan de vraag: “Hoe krijgt Wetenschap & Techniek een permanente plek in ons curriculum?’. Spelenderwijs geeft het schoolteam het antwoord door gezamenlijk een Wetenschap & Techniek plan voor de eigen school te maken.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt 1 dagdeel per deelnemer, circa 4 uur.

Datum en locatie

Het dagdeel waarop de teamtraining plaatsvindt wordt afgestemd met de schoolleider.
De training wordt door ons op de locatie van het schoolteam verzorgd.

Kosten

€ 1.250,- voor een schoolteam van maximaal 32 deelnemers. Daarnaast is een afdracht aan het KWTG verplicht t.b.v. continue ontwikkeling van Expeditie Edison. De afdracht bedraagt € 1,- per leerling.

Registerleraar

Deze training wordt gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-5188726.
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl