Communicatie studenten aan het werk

StartKlaar! Training coachvaardigheden

voor coaches van startende leraren

Ben jij StartKlaar! voor coaching van startende leraren op jouw school?

Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van coaching van startende leraren voor een groot deel afhangt van de kwaliteit van de coach. Deze training is onderdeel van StartKlaar!, een initiatief vanuit het werkveld in samenwerking met Pabo Hogeschool Leiden.

Na drie bijeenkomsten ben je ‘StartKlaar!’ voor coaching van startende leraren. 

Doelgroep

Coaches van startende leraren. Om het geleerde te oefenen en toe te passen, is het van belang dat de deelnemer tenminste één startende leraar coacht.

Opbrengst

De deelnemer is op de hoogte van het belang van de kwaliteit van de coaching bij begeleiding van startende leraren. Er is kennis over en ervaring opgedaan met verschillende coachingsvaardigheden.

Opzet en inhoud

De module biedt gelegenheid voor de coaches om:

  • kennis op te doen over coaching en coachingsvaardigheden.
  • ervaringen uit te wisselen over het coachen van startende leraren.
  • te oefenen met coachingstechnieken.

Bijeenkomst 1: Belang en randvoorwaarden van coaching,  inventarisatie leervragen en verwachtingen, visie op coaching, introductie coachingstechnieken.

Bijeenkomst 2: Toepassen van de tools naar aanleiding van bijeenkomst 1, ervaringen uitwisselen en aanvullende tools.

Bijeenkomst 3: Ervaringen uitwisselen en aanvullingen tools, relatie coach-startende leraar-begeleider-leidinggevende, actieplan.

Data

De ontwerpateliers vinden buiten de hogeschool plaats en de coachtrainingen binnen Hogeschool Leiden.

De drie bijeenkomsten vinden plaats van 16.30 tot 19.30 uur op:

  1. donderdag 18 mei 2017
  2. dinsdag 19 september 2017
  3. dinsdag 14 november 2017

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 18 uur:

  • 9 uur contacttijd
  • 9 uur voorbereiding/zelfstudie

Certificaat en validering

Na het succesvol afronden van deze training, ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname van Hogeschool Leiden.

Deze module is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl

Kosten

€ 365, - (incl. koffie/ thee, lichte maaltijd)

N.B.: Voor deelnemers van Lucas Onderwijs, Meer Primair, PROO Leiden, SOPOH en Morgenwijzer worden de kosten door het samenwerkingsverband Samen Opleiden betaald. 

Informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met projectleider van StartKlaar!: Natalie van der Veen.
Tel.: 06-13 48 09 31
E-mail:  van.der.veen.n@hsleiden.nl