Fysiotherapie

Stagebegeleiding

Inleiding

Zoveel studenten, zoveel leerstijlen en zoveel mogelijke leersituaties in de stage. Met dat uitgangspunt wordt al jaren ingegaan op de mogelijkheden en mogelijke knelpunten in het begeleiden van stagiairs van Hogeschool Leiden, afdeling fysiotherapie. Basis voor de cursus zijn de vragen die u als begeleider heeft en de situaties die wij als stagedocenten kennen. Hiermee bieden we extra handvatten voor het begeleiden van de bovengenoemde veelheid aan variabelen waarmee u als begeleider van een stagiair te maken krijgt.

Doel

Na actieve deelname aan deze cursus beschikt u over actuele kennis en vaardigheden:

  • Leerstijlen en het hanteren van strategieën voor het begeleiden van studenten met verschillende leerstijlen.
  • Toepassen van eigen expertise en mogelijkheden in het licht van de ontwikkelende student.
  • Zicht op stages, stagebegeleiding vanuit opleiding en de eigen praktijk en de afstemming van activiteiten met verschillende stakeholders.
  • De plaats van de stages in het curriculum van de opleiding.
  • Probleemoplossende vaardigheden voor verschillende conflictsituaties.
  • Regels van feedback en het toepassen ervan in verschillende begeleidingssituaties.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor stagebegeleiders van Hogeschool Leiden, opleiding fysiotherapie. Zowel begeleiders van de juniorstage als de seniorstage kunnen aan deze cursus deelnemen.

Beroepsrollen en competenties

De cursus is niet direct gericht op de hulpverlenerscompetenties of de rollen manager of onderzoeker. Binnen de cursus wordt met name ingegaan op de meer overstijgende aspecten van het competentiegericht werken, het professionele handelen. Hierbij staan omgang met de collega's, omgang met de patiënt en omgaan met de eigen taak centraal.

Beginvereisten

Deelnemers dienen ervaring te hebben met stagebegeleiding, het liefst als direct begeleider van een student in het afgelopen jaar. Eerdere ervaring of momenteel voor het eerst begeleidend kan ook, maar levert wellicht een lager leerrendement op. Voor aankomend begeleiders die nog geen stagiair begeleid hebben is de cursus minder geschikt.

Benodigde leermiddelen en literatuur

Tijdens de eerste lesdag ontvangt de cursist de cursusmap. Deze cursusmap bevat literatuur, zelfstudie, werkgroepopdrachten en achtergrondinformatie over de stages en de plek van de stages in het curriculum.

Organisatie van de scholing

De cursus bestaat uit 2 cursusdagen van 9.30-16.30 uur, met een tussentijd van twee tot drie weken.

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit 2 bijeenkomsten van 7 uur en 6 uur voor en -na bereidingstijd. In totaal een studiebelasting van 20 uur.

Didactische werkwijze

In de cursus wordt naast informatieverstrekking gewerkt met reële casuïstiek welke wordt gekoppeld aan verscheidene modellen van communicatie, gedrag en gedragsverandering.

Cursusleider/ docenten

  • Tijmen Koet, coördinator stage en stagedocent
  • Christian Allaard, coördinator studieloopbaanbegeleiding en stagedocent

Programma/data/tijden/locatie

  • Woensdag 31 mei 2017 van 09.30 tot 16.30 uur
  • Woensdag 14 juni 2017 van 09.30 tot 16.30 uur

Studieactiviteiten

College, werkgroepen en casuïstiek inbreng, discussie en zelfstudietaken vormen alle onderdeel van de cursus. Meer informatie hierover vindt u t.z.t. in de cursusmap.

Beoordelingswijze

Op basis van deelname en aanwezigheid. Er wordt geen toets afgenomen.

Aantal deelnemers

Minimaal 12, maximaal 24

Certificaat

Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd voor 20 accreditatiepunten voor het basisdeel van het CKR voor Fysiotherapie.

Cursusprijs

De cursus is gratis voor praktijkbegeleiders van stageadressen die een samenwerking met Hogeschool Leiden hebben.

Bij het annuleren van de cursus binnen een maand voor de eerste cursusdag zijn wij genoodzaakt om € 25,- administratiekosten in rekening te brengen.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor de cursus via het inschrijfformulier.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de managementondersteuning van de Faculteit Gezondheidszorg: 071 5188714 of: fysio.posthbo@hsleiden.nl

Op al onze scholingen zijn onze leveringsvoorwaarden ( pdf, 63 KB ) van toepassing.