Opleiding tot fysiotherapeut

Stagebegeleiding

Zoveel studenten, zoveel leerstijlen en zoveel mogelijke leersituaties in de stage. Met dat uitgangspunt wordt al jaren ingegaan op de mogelijkheden en mogelijke knelpunten in het begeleiden van stagiairs van Hogeschool Leiden, afdeling fysiotherapie.

De vragen die u als begeleider heeft en de situaties die wij als stagedocenten kennen vormen de basis van deze cursus. Hiermee bieden we extra handvatten voor het begeleiden van de bovengenoemde veelheid aan variabelen waarmee u als begeleider van een stagiair te maken krijgt.

Doel

Na actieve deelname aan deze cursus beschikt u over actuele kennis en vaardigheden zoals:

  • Leerstijlen en het hanteren van strategieën voor het begeleiden van studenten met verschillende leerstijlen.
  • Toepassen van eigen expertise en mogelijkheden in het licht van de ontwikkelende student.
  • Zicht op stages, stagebegeleiding vanuit opleiding en de eigen praktijk en de afstemming van activiteiten met verschillende stakeholders.
  • De plaats van de stages in het curriculum van de opleiding.
  • Probleemoplossende vaardigheden voor verschillende conflictsituaties.
  • Regels van feedback en het toepassen ervan in verschillende begeleidingssituaties.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor stagebegeleiders van Hogeschool Leiden, opleiding Fysiotherapie. Zowel begeleiders van de juniorstage als de seniorstage kunnen aan deze cursus deelnemen.

Bekijk het programma en praktische informatie

Beroepsrollen, competenties en beginvereisten

De cursus is niet direct gericht op de hulpverlenerscompetenties of de rollen manager of onderzoeker. Binnen de cursus wordt met name ingegaan op de meer overstijgende aspecten van het competentiegericht werken, het professionele handelen. Hierbij staan omgang met de collega's en omgaan met de eigen taak centraal.

Beginvereisten​

Deelnemers dienen ervaring te hebben met stagebegeleiding, het liefst als direct begeleider van een student in het afgelopen jaar. Eerdere ervaring of momenteel voor het eerst begeleidend kan ook, maar levert wellicht een lager leerrendement op. Voor aankomend begeleiders die nog geen stagiair begeleid hebben is de cursus minder geschikt.

Beoordeling en certificaat

Beoordeling is op basis van deelname en aanwezigheid. Er wordt geen toets afgenomen. Bij 100% aanwezigheid krijgt u een certificaat als bewijs van deelname.

Meer informatie over kosten en inschrijven

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd voor 20 accreditatiepunten voor het basisdeel van het CKR voor Fysiotherapie. Stichting Keurmerk Fysiotherapie heeft de cursus voor 20 Kwaliteitsuren geaccrediteerd.

Ik wil mij direct aanmelden voor deze cursus

Waar vindt de cursus plaats?