Leraar basisonderwijs kinderen

Post-hbo-opleiding Specialisatie Jonge kind

Een kleuter staat spelend in de wereld. Spel heeft een belangrijke waarde voor het opgroeien van kinderen én voor het 'kind zijn', en vormt dan ook de basis van goed onderwijs aan kleuters. Wil je leren hoe je kleutergericht onderwijs kunt geven, hoe taal daarin een belangrijke plek heeft, hoe je de natuur kunt betrekken als krachtige leeromgeving en wil je leren je team te overtuigen van deze visie op kleuteronderwijs, dan is deze Post-hbo iets voor jou! ​

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor leerkrachten die werkzaam zijn in groep 1 en/ of 2 van de basisschool of in een IKC werken met peuters en kleuters en willen leren hoe het kleuteronderwijs kind volgend en spelgericht ingericht kan worden. Deze leerkrachten willen met hun team aan de slag gaan om het kleuteronderwijs in de school naar een hoger plan te tillen.

Doelen

Je bent in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je kent de leerlijnen en je weet hoe je de ontwikkelingen van het jonge kind kunt observeren en registreren in het leerling volgsysteem van de school. Op grond van signalering ben je in staat groepsoverzichten en groepsplannen te maken, met oog voor de eigen pedagogisch didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een leerteam leer je hoe je binnen een team kennisoverdracht kunt realiseren.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 7 onderdelen:

  • Het inzetten van een themaplanner.
  • Spel: spel zien en vanuit daar tot handelen komen.
  • Buitenspel: de bijzondere relatie van kleuters met natuur zien, wat het hen geeft en hoe het hen vormt.
  • Omgaan met verschillen: Oplossingsgerichte gespreksvoering met kleuters.
  • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en het belang van spelen voor deze kinderen.
  • Taal en lijfelijkheid: Het kind begeleiden in het verkennen van de wereld waardoor een kind concepten opbouwt die de basis vormen voor de taal- en denkontwikkeling.
  • Geletterdheid: Het lijf inzetten bij het ontwikkelen van het klankbewustzijn en vormbewustzijn.
  • Je kiest een leervraag in overleg met de docent. Je verdiept je in een van de drie kernactiviteiten: taal, spel of oplossingsgericht werken en werkt aan deze leervraag samen met je leerteam en de docent.

Kennisoverdracht vindt plaats doordat de leerteams de eindresultaten van de verdieping aan elkaar presenteren.

Durven het huidige kleuteronderwijs onder de loep te nemen en zo nodig aan te passen in samenwerking met anderen is een belangrijk onderdeel van deze Post-hbo.

Studiebelasting

De opleiding duurt één studiejaar, circa 10 maanden.

De totale studiebelasting bedraagt circa 350 uur:
60 uur contacttijd en 290 uur zelfstudie, praktijkopdrachten en werken in leerteams

Inschrijven en rooster

Rooster 2018-2019
Woensdagen van 9.00 - 16.00uur

1 17-10-2018
2 14-11-2018
3 28-11-2018
4 09-01-2019
5 23-01-2019
6 06-02-2019
7 06-03-2019
8 27-03-2019
9 17-04-2019
10 15-05-2019

Inschrijven kan via dit digitale formulier: INSCHRIJFFORMULIER.

Let op, na inschrijving ontvang je van ons direct een e-mail. Niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via 071-5188726 of posthbo.educatie@hsleiden.nl

Kosten

€ 2.295,- (incl. koffie/ thee, lunch, een herkansingsmogelijkheid en registratiekosten CPION)

Diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van Stichting Post hbo Nederland (CPION) en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.

Registerleraar

Deze opleiding is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl