Leraar basisonderwijs opleiden

Opleiding specialist jeugdliteratuur in het basisonderwijs

Vol van lezen

Ben jij leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs onderwijs en wil jij je verdiepen in het leesonderwijs?  Wil je je verdiepen in hoe je jeugdliteratuur effectief kunt inzetten in het basisonderwijs? Dan is deze opleiding wellicht iets voor jou!

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs, die beschikken over een basiskennis ten aanzien van leesonderwijs.

Doelen

Het doel van deze opleiding is om je te verdiepen in jeugdliteratuur en pedagogisch didactische aspecten van leesonderwijs, zodat jij meesterschap kunt ontwikkelen en een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het leesonderwijs in de 21ste eeuw, binnen jouw school. Aan het eind van de opleiding kun je beoordelen hoe je vanuit een boek functioneel en effectief aansluiting kunt maken bij leerinhouden en vaardigheden ter verrijking van het leren.

Inhoud

Gedurende de opleiding, die gericht is op de toepassing in de eigen praktijk, komen verschillende inhouden aan bod. Uitgangspunten zijn steeds verschillende invalshoeken van lezen en praktische meerwaarde van kinderboeken in het onderwijs. Binnen de opleiding werk je aan het vergroten van specifieke eigen vaardigheden als voorlezen, vertellen en praten over boeken door effectieve werkvormen en goede vragen. Ook vindt er een stevige verdieping van de eigen kennis ten aanzien van jeugdliteratuur en ook van actuele inzichten rond (voor)lezen. Je leert kinderboeken te gebruiken om samenhang aan te brengen in een breed scala aan onderwerpen uit het curriculum van de basisschool.

Alle onderwerpen worden zowel vanuit een theoretische als een praktische benadering aangereikt. Dat wil zeggen dat je aan de hand van gerichte opdrachten aangereikte theorie verkent en/of de eigen praktijk nader verkent en toepassingsvaardigheden oefent. Binnen de eigen school wordt zowel het lesprogramma en de methodes die daarbij worden gehanteerd, als het aansluiten op toetsing en het optimaliseren van leerresultaten tegen het licht gehouden. De kerndoelen en de referentieniveaus en de daaruit voortvloeiende specifieke leerdoelen per leerjaar staan daarbij centraal.

Bij de opleiding hoort een boekenpakket waarin ca. 20 kinderboeken zijn opgenomen en achtergrondstudies. Belangrijke vaardigheden als voorlezen, vertellen, interactief werken met prentenboeken, praten over verhalen (Chambers) e.d. worden in de opleiding regelmatig toegepast. Inhouden zijn zo vormgegeven dat ze goed aansluiten bij wetenschappelijke inzichten rond goed leesonderwijs en ontwikkelingen in het onderwijs. Naast het vergroten van de eigen competenties krijg je concrete handreikingen om de opgedane inzichten over te dragen op collega’s in jouw eigen school.

Duur en locatie

De opleiding duurt een studiejaar en bestaat uit 11 bijeenkomsten á 3 uur. Er geldt een verplichte aanwezigheid van 80%.
De opleiding vindt plaats op Hogeschool Leiden.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 110 uur. Dit bestaat uit circa 33 uur contacttijd en 77 uur voorbereiding en het zelfstandig werken aan het portfolio en het meesterstuk.

Data en inschrijving

Rooster 2018-2019 (maandagen van 14.00 - 17.00 uur)

1 19-11-2018
2 10-12-2018
3 07-01-2019
4 28-01-2019
5 18-02-2019
6 18-03-2019
7

08-04-2019

8 20-05-2019
9 16-09-2019
10

14-10-2019

11 18-11-2019

Wanneer je je hebt ingeschreven, ontvang je een verzoek om een persoonlijke motivatie in te dienen en een eerste reflectie op het belang van leesonderwijs voor de school waar je werkzaam bent.

Inschrijven kan via dit digitale formulier: INSCHRIJFFORMULIER.

Let op, na inschrijven ontvang je van ons direct een e-mail. Niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via: 071-5188726 of posthbo.educatie@hsleiden.nl 

Certificaat

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je het certificaat ‘Specialist jeugdliteratuur in het basisonderwijs’ van Hogeschool Leiden.

Registerleraar

Deze opleiding kun je opgeven bij het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Kosten

Nu te volgen met korting! € 1.395,- (i.p.v. € 1.495,-)

(incl. studiemap, koffie/ thee, één herkansingsmogelijkheid en een boekenpakket met literatuur á € 250,-)

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl