Background vector created by rawpixel.com - www.freepik.com

Gespreksleider Moreel Beraad

 • Training
 • Training
 • Start: september 2024
 • 10 maanden
 • Nederlandstalig
 • Bewijs van deelname & 64 SKJ punten

In het kort

Deze training leid je op tot gespreksleider moreel beraad. De Jeugdwet stelt dat een jeugd- en gezinsprofessional moet handelen als een ‘goed hulpverlener’, maar de vraag is: wannéér handel je ‘goed’? Dit vraagt om reflectie op de ethische aspecten van het werk. Moreel beraad is een manier om op systematische wijze gesprekken te voeren. Dit doe je over morele vraagstukken aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld en met behulp van verschillende gespreksmethoden.

Je leert in  deze training om zelf een moreel beraad te begeleiden (aan de hand van de dilemmamethode). Ook leer je samen met je collega’s op een gestructureerde manier in dialoog te gaan en te reflecteren op wat goed is om te doen in specifieke praktijksituaties.

Het leiden van moreel beraad

Tijdens het begeleiden is het van belang dat je het proces begeleid en je afzijdig houdt van de inhoud. Je zorgt ervoor dat de deelnemers zich in het gesprek niet beroepen op autoriteit, praten in vanzelfsprekendheden, hypothetisch redeneren, enz. Tegelijkertijd laat je ruimte voor twijfels, onzekerheden en ambivalenties bij deelnemers. Je gebruikt die om onderzoek en reflectie van deelnemers te ondersteunen.

Wat je leert:

Na afloop van de training heb je kennis van de verschillende fasen van het moreel beraad, de verschillende niveaus van gesprekken en de bijbehorende gespreksleidersrollen. Je hebt geleerd:

 • de deelnemers te ondersteunen bij de innerlijke dialoog en het gebruik van de eigen ervaren emoties tijdens een moreel beraad;
 • de deelnemers te ondersteunen bij het formuleren van morele dilemma’s en morele vragen;
 • de onderlinge dialoog tussen de deelnemers te ondersteunen in de verschillende fases van het moreel beraad;
 • de deelnemers te stimuleren tot onderzoek naar en reflectie op eigen en andermans oordelen door:
  • oordelen op te schorten;
  • vragen te stellen die deelnemers ondersteunen bij het elkaar en zichzelf te begrijpen;
 • hoe je de deelnemers kan ondersteunen bij het gezamenlijk maken van morele afwegingen, het zoeken naar consensus en verschillen in morele rechtvaardiging en het formuleren van conclusies en actiepunten.

Voor wie is deze training bedoeld?

De training richt zich op medewerkers die werkzaam zijn in het sociaal domein en die in bezit zijn van een bachelor diploma. Ervaring in het begeleiden van groepen en reflecteren komt goed van pas. Maar om deze training te kunnen volgen, moet je zelf eerst drie keer hebben deelgenomen aan een moreel beraad. Dit kan onder meer door het volgen van een Moreel Beraad via de Hogeschool. Neem hiervoor contact op met Ruth Spijkerboer, e-mail: [email protected]

Het leertraject

Het leren leiden van moreel beraad gebeurt zowel in de trainingsbijeenkomsten als in de periode tussen de trainingsbijeenkomsten. Dit betekent dat je tijdens de trainingsbijeenkomsten samen met je medestudenten en onder leiding van de trainer je rol oefent als gespreksleider. Je voert de dilemmamethode ook uit op je eigen werkplek. Je structureert met deze methode de dialoog over, het onderzoek naar, reflectie op en deliberatie over morele dilemma’s en vragen van deelnemers (bijvoorbeeld collega’s, cliënten (ouders, jongeren), leden uit het netwerk van cliënten).
De bijbehorende gespreksregels, die nodig zijn om te komen tot dialoog en het bevorderen van onderzoek, komen in de verschillende fases van het gesprek aan de orde. Je oefent tijdens de bijeenkomsten met drie gespreksleidersrollen (vragensteller, facilitator en vroedvrouw). Passend bij de fase van het gesprek.

Daarnaast oefen je in de tussenliggende perioden van de trainingsbijeenkomsten de rol van gespreksleider op je eigen werkplek.

In de training staan de persoonlijke leerdoelen vorming van en groei in je rol als gesprekleider centraal. De training Gespreksleider Moreel Beraad is een circulair proces:  Er wordt van je verwacht dat je continue blijft reflecteren op je eigen gesprekshouding.  Na het volgen van de training heb je voldoende ervaring om een moreel beraad te leiden.

Meld je aan

De eerstvolgende training Gespreksleider Moreel Beraad start in september 2024. Heb je interesse? Meld je dan aan voor deze training.

Praktische informatie

De training is als module onderdeel van de Master Jeugdzorg en geeft recht op 64 SKJ-registratiepunten. Totaal zijn er zes bijeenkomsten van 4 uur. De training kan ook incompany gegeven worden bij een minimaal aantal 6 deelnemers. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via de contact button.

Studie-investering: De totale investering bedraag 140 uur. Dit bestaat uit 6 bijeenkomsten op de Hogeschool, zelfstudie van de voorgeschreven literatuur, het maken van voorbereidende opdrachten en het leiden van Moreel Beraad op de eigen werkplek.

Kosten: de kosten voor de training bedragen € 720,- per cursist (incl. werkboek, bewijs van deelname). Onderwijs is vrijgesteld van btw.

Locatie en tijden: De bijeenkomsten vinden allen plaats op maandagen op de Hogeschool Leiden. Er wordt aangesloten bij de Master Jeugdzorg in een tijdsbestek van september t/m mei.

Contact: [email protected], t.a.v. Astrid v.d. Sloot +31 (0)6 345 662 94

Nascholingsaanbod Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie

Op het gebied van Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie worden verschillende nascholingen aangeboden. Voor alle nascholingen en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.