Hogeschool Leiden

Werkwijze SPO: herstelondersteunend werken

De opleiding SPO: herstelondersteunend werken speelt in op het werken in de voortdurend veranderende maatschappelijke context en helpt de cursisten, de werknemers in de ggz, dit te begrijpen in het kader van hun beroepsmatig verantwoord handelen. Hierbij is de werksituatie de bron, de situatie waarin het geleerde dagelijks getoetst en toegepast zal kunnen worden. Samen met de collega’s en de cliënten zullen nieuwe ideeën en werkwijzen ontwikkeld worden en zullen er steeds nieuwe initiatieven ontstaan. Zo ontstaat een cyclus van leren en verbeteren voor zowel de cliënten als voor de beroepskrachten.

Met de opleiding SPO: herstelondersteunend werkens peelt de hogeschool in op de ontwikkelingen op het gebied van herstel in de psychische gezondheidszorg. Meer hierover lees je in het artikel ‘Professionaliseringsslag voor herstelondersteuner’ op mijngezondheidsgids.nl

De inbreng van iedere cursist is gebaseerd op eerdere scholing (hbo) en werkervaring. Iedere cursist beleeft, redeneert en handelt vanuit deze eerder verworven kennis. Tijdens de opleiding wordt hierop een beroep gedaan en de cursist vergelijkt dit, samen met de medecursisten en docenten, met de nieuwe kennis die wordt aangereikt. Dit samen leren ofwel sociaal constructief leren, leidt voor de cursisten tot nieuwe eigen kennis. De cursisten leren hun beroepsmatig handelen bewust en doelgericht te veranderen. Iedere cursist leert daarbij op eigen wijze.