Hogeschool Leiden

Leerlijnen

De opleiding biedt de cursist de mogelijkheid om gebruik te maken van zowel zijn ‘voorkeursleerstijl’ als van leerstijlen die door oefening kunnen worden verbeterd. De didactiek van het onderwijs van de opleiding SPO: herstelondersteunend werken wordt vormgegeven door gebruik te maken van vier leerlijnen die aansluiten bij leerstijlen. Iedere lijn accentueert en doet een beroep op manieren van cognitief en affectief leren. De vier leerlijnen zijn:

1. Conceptuele leerlijn

Bij de conceptuele leerlijn vindt kennisoverdracht plaats in (werk)colleges. Een aantal gastdocenten geeft colleges over de kernthema’s, zoals:

 • De presentietheorie en werken volgens de presentiebenadering
 • Organisatieleer, ondernemerschap en zelfstandige werkeenheden
 • Zelfregulatie, van zowel de cliënt als van de ondersteuner
 • De betekenis van ervaringskennis
 • Leefstijl, somatische zorg
 • Sociaal netwerkbenadering
 • Werken met familie en naasten
 • Werken met de narratieve methode
 • Betekenis van de Wmo
 • Kwartier maken
 • Cliëntenrechten en ethiek
 • Goed werknemerschap

Bij deze leerlijn passen de werkcolleges en werkopdrachten. De aangeboden theorie wordt toegepast op de leerwerkplek: de werklocatie van de cursist. Door middel van casusbesprekingen worden bij de verwerkingscolleges werksituaties gekoppeld aan de theorie. In een paper verwerkt de cursist aan het einde van de opleiding de aangeboden theorie.  

2. Vaardigheden leerlijn

In de vaardigheden leerlijn wordt aandacht besteed aan vaardigheden en attitude. In de vaardigheden leerlijn wordt het geleerde in de conceptuele lijn toegepast. Hierbij gaat het onder andere om teamsamenwerking, teamrollen en motiverende gespreksvoering. 

3. Reflectieve leerlijn

De reflectieve leerlijn biedt ruimte voor (zelf)reflectie. Deze vindt plaats via de methode van moreel beraad, intervisie en supervisie.

4. Integrale leerlijn

In de integrale lijn passen de cursisten het geleerde in de andere leerlijnen toe. Dit gebeurt in de vorm van projecten, waarin de subgroepen aan opdrachten werken.