Hogeschool Leiden

SPO-opleiding: herstelondersteunend werken

De post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch Ondersteuner (SPO) leidt op tot professionals binnen de maatschappelijke ggz, die in staat zijn het herstel van bewoners/cliënten te ondersteunen. De opleiding is gericht op professionals met minimaal hbo-niveau. U oefent het beroep zelfstandig uit, met een eigen verantwoordelijkheid. Hierbij vormt u een werkeenheid samen met andere SPO’ers. 

De afgelopen jaren doen zich in hoog tempo structurele en inhoudelijke transities voor in en rondom de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit betekent forse uitdagingen voor instellingen, professionals en de cliënten en hun sociale netwerk. Sleutelbegrippen hierbij zijn herstel, participatie en focus op het dagelijks leven. Hiernaast zijn er allerlei thema's waarin het zelf doen centraal staat, zoals zelfbepaling, zelfzorg, zelfredzaamheid en zelfregulatie.

De opleiding SPO: herstelondersteunend werken is ontwikkeld door Hogeschool Leiden en Stichting Anton Constandse. Het is een door CPION erkende en geregisteerde opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Voor toelating tot de opleiding SPO: herstelondersteunend werken gelden de volgende voorwaarden:

  • een afgeronde hbo bachelor in het domein van het hoger sociaal agogisch onderwijs (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Creatieve/Kunstzinnige Therapie, Pedagogiek, Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde) of een wo-bachelor Sociale Wetenschappen;
  • een dienstverband van ten minste 24 uur per week bij een instelling voor maatschappelijke ggz (RIBW / maatschappelijke opvang);
  • minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening;
  • in de gelegenheid zijn om op het werk opdrachten uit te voeren.

Meer informatie over praktische zaken vindt u hier