Hogeschool Leiden

Post-hbo-opleiding Sociaal Psychiatrisch Ondersteuner

De post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch Ondersteuner (SPO) leidt op tot professionals binnen de maatschappelijke ggz, die in staat zijn het herstel van bewoners/cliënten te ondersteunen. De opleiding is gericht op professionals met minimaal hbo-niveau, die dit beroep zelfstandig uitoefenen, met een eigen verantwoordelijkheid en daarbij gezamenlijk met collega SPO’s een werkeenheid vormen.

De afgelopen jaren doen zich in hoog tempo structurele en inhoudelijke transities voor in en rondom de geestelijke gezondheidszorg (ggz) die forse uitdagingen betekenen voor instellingen, professionals en de cliënten en hun sociale netwerk. Sleutelbegrippen hierbij zijn herstel, participatie en focus op het dagelijks leven. Hiernaast zijn er allerlei begrippen waarin het zelf doen centraal staat, zoals zelfbepaling, zelfzorg, zelfredzaamheid en zelfregulatie.

De opleiding SPO is ontwikkeld door Hogeschool Leiden en de Stichting Anton Constandse. Het is een door CPION erkende registeropleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Voor toelating tot de opleiding SPO gelden de volgende voorwaarden:

  • Een afgeronde hbo bachelor in het domein van het hoger sociaal agogisch onderwijs (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Creatieve/Kunstzinnige Therapie, Pedagogiek, Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde) of een WO-bachelor Sociale Wetenschappen;
  • Een dienstverband van ten minste 24 uur per week bij een instelling voor maatschappelijke ggz (RIBW / maatschappelijke opvang);
  • Minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening;
  • In de gelegenheid zijn om op het werk opdrachten uit te voeren.

Meer informatie over praktische zaken vindt u hier