Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn in bespreking

Senior Kwalificatie Examinering (SKE)

In onderwijs is toetsing een belangrijk onderdeel. Al enige jaren verzorgt Centrum onderwijs & innovatie Leiden de scholing Basis Kwalificatie Examinering (BKE), gebaseerd op het voorstel van de expertgroep BKE/SKE in opdracht van de Vereniging Hogescholen. Als vervolg op de scholing BKE verzorgen we bij voldoende animo ook de scholing Senior Kwalificatie Examinering (SKE).

Wil jij toetsexpert worden en jouw toetsexpertise vergroten? Dan is deze scholing iets voor jou!

Doelgroep

De SKE-scholing is bedoeld voor voorzitters en leden van toetscommissie, examencommissie en voor (specialisatie)coördinatoren in het hbo. De scholing is gekoppeld aan de landelijk opgestelde leeruitkomsten van de SKE. Deelnemers moeten in het bezit zijn van een BKE certificaat om deel te kunnen nemen aan deze scholing.

Inhoud en doel

Tijdens deze scholing vorm je je een goed beeld van BKE- en SKE-inhouden, leer je wat de leeruitkomsten van de SKE zijn en waarin die verschillen van de BKE. Aan de hand van het toetsplan van je eigen opleiding ga je aan de slag met programmatisch toetsen. Je kiest een (eigen) project waarmee je de SKE-leeruitkomsten gaat behalen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je opleidingsbrede richtlijnen voor beoordelingsmodellen gaat opstellen, dat je aan de hand van het toetsplan de kwaliteit van (een deel van) het toetsprogramma van de opleiding gaat analyseren en verbeteracties gaat formuleren, dat je een intern toetsbeleidsdocument voor een opleiding gaat opstellen, enz. Het project sluit je af met een kort projectverslag en een presentatie.

SKE-leeruitkomsten

• Je bent in staat de toetscyclus toe te passen voor het toetsen van leerresultaten van studenten binnen verschillende vakoverstijgende modules/onderwijseenheden met verschillende toetsvormen en je levert hiervoor adequaat bewijs in de vorm van meerdere toetsontwerpen.
• Je bent in staat de kwaliteit van het toetsprogramma te analyseren en verbeteracties te formuleren.
• Je levert een bijdrage aan het toetsbeleid van de gehele opleiding.
• Je bent in staat de kwaliteit van toetsen van collega-examinatoren te evalueren en aanbevelingen te doen, gerelateerd aan de visie en het beleid op toetsen van de instelling. Je kan collega’s op deze manier begeleiden in het verbeteren van toetsen.

Duur

De scholing bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3 uur, die gedurende één onderwijsperiode worden geprogrammeerd.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 40-60 uur, afhankelijk van het startniveau. De uren zijn verdeeld over contacttijd, bestuderen van literatuur en toepassen van theorie.

Data en inschrijving

Wil je op de hoogte gehouden worden van de startdatum? Stuur ons je contactgegevens dan nemen we contact met je op zodra we er meer over kunnen vertellen.

Certificaat

Na het succesvol afronden van de scholing ontvang je een certificaat van Hogeschool Leiden.

Kosten

€ 1.225,- (incl. koffie/ thee)
Binnen deze prijs is één herkansingsmogelijkheid opgenomen.

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl