Hogeschool Leiden

Ruimte voor professioneel verlangen

Van droom naar een gedeelde onderwijsrealiteit

Heb jij met je team het verlangen om het onderwijs mooier te maken, maar zijn er factoren die jullie daarin belemmeren? Vraag je je af hoe je als team vorm geeft aan een veranderproces en dit daadwerkelijk realiseert? Door belemmerende factoren blijven veel kansen onaangeroerd met een verlammend gevoel voor de onderwijsprofessional als gevolg. Tijd om dit te patroon te doorbreken!

In dit maatwerktraject staat professioneel verlangen van de organisatie centraal. Of het nu gaat om het creëren van een collectieve ambitie, het herijken van een visie, het vormgeven aan onderwijsinnovaties of het veranderen van de huidige schoolcultuur. Samen met je team maken we een plan om draagvlak en realisatiekracht te creëren, waardoor professioneel verlangen vorm krijgt.

Tijdens dit traject is er tijd om te begrijpen, te verlangen, te ontdekken, richting te geven maar vooral ook om te doen! Daarbij spelen de volgende uitgangspunten in het proces een belangrijke rol:

  • Werken vanuit intrinsieke motivatie en niet vanuit ‘moetisme’;
  • Inzet van innovatieve en inspirerende werkwijzen;
  • Ruimte voor leren, onderzoek en het niet-weten bij alle betrokkenen;
  • Nadrukkelijke aandacht voor plezier en het vieren van successen;
  • Alleen ga je sneller maar samen kom je verder!

Doelgroep

Dit maatwerktraject is bestemd voor alle onderwijsprofessionals die het lef hebben om het verschil te maken ten dienste van de leerlingen.

Praktische informatie

Kosten: offerte na afstemming
Datum: in overleg
Locatie: in overleg

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl