Hogeschool Leiden

Inhoud

De cursus Rechtsfilosofie in beeld en boek heeft verschillende thema's.

Thema 1: Discussie over natuurrecht en rechtspositivisme Moeten we 'onrechtvaardige' wetten wel of niet naleven?

College 1 (2,5 uur): Theorieles: uitleg natuurrecht en rechtspositivisme.

College 2 (3,0 uur): Film: "The Merchant of Venice" (Koopman van Venetiƫ), terugkomen op college, inleiding film, 138 minuten film en afronding.

College 3 (2,0 uur): Boekbespreking: Sophokles, 'Antigone' en afronding van het thema.

Thema 2: Discussie over vrijheid van de burger en macht van de overheid aan de hand van het sociaal contract. Mag de veiligheid van de meerderheid ten koste gaan van de vrijheden van de minderheid?

College 1 (2,5 uur): Theorieles: uitleg sociaal contract.

College 2 (3,0 uur): Film: "1984" (terugkomen op college, inleiding film, 113 minuten film, en afronding).

College 3 (2,0 uur): Boekbespreking: Juli Zeh, 'Corpus delicti' en afronding van het thema.

Thema 3: Discussie over ethiek, beginselethiek(deontologie),gevolgenethiek (utilitarisme) en deugdethiek: moeten we alleen kijken naar de gevolgen van wetgeving of zijn niet alle middelen geoorloofd?

College 1 (2,5 uur): Theorieles:uitleg beginselen/gevolgen/ deugdethiek

College 2 (2,5 uur): Film: "Unthinkable" (terugkomen op college, inleiding film, film 97 minuten en afronding).

College 3 (2,0 uur): Boekbespreking: De heerlijk nieuwe wereld (vertaling Brave New World) en afronding van het thema.