Opleiding tot verpleegkundige bespreking

International Public Health

Check the navigation on the left for more information in English.

Overgang naar CHE

Logo CHE

Met ingang van 1 september 2016 wordt de opleiding International Public Health aangeboden door de Christelijke Hogeschool Ede. Op maandag 29 februari 2016 en op dinsdag 19 april 2016 worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
Tijd: 15.30 - 17.00 uur
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede.

Meer informatie over de opleiding International Public Health. U kunt ook een email sturen naar:  menb.posthbo@hsleiden.nl

Waarom International Public Health?

De Post-hbo opleiding International Public Health biedt een grondige voorbereiding op het werken in de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

De opleiding International Public Health leidt gezondheidswerkers op - maar ook maatschappelijk werkers en sociaal wetenschappers - die in staat zijn om:

  • de gezondheidsproblematiek in een ontwikkelingsland op lokaal niveau te analyseren
  • in nauwe samenwerking met de lokale bevolking oplossingen te ontwikkelen voor die gezondheidsproblematiek
  • een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren (van aspecten) van integrale gezondheidszorg in zowel lange termijn ontwikkelingsprogramma's als in (kortdurende) noodhulpinterventies
  • bij te dragen aan de training van lokale gezondheidswerkers

Deze 1-jarige parttime opleiding van een dag per week is uniek in Nederland. Het merendeel van de afgestudeerden wordt uitgezonden via bekende organisaties als Artsen Zonder Grenzen, Medair, Médecins du Monde en VSO.

Veel verpleegkundigen en verloskundigen die voor Artsen zonder Grenzen (AZG) werken ontmoeten wij via de opleiding International Public Health. De inhoud van deze opleiding sluit goed aan bij ons werk en een opleiding als deze is één van de pre-condities om voor AZG te kunnen werken. Daarnaast delen wij onze kennis en ervaring uit het werkveld met de opleiding. De modules zijn actueel en praktijkgericht.

Artsen zonder Grenzen MSF OCA Mireille de Wit, Training Officer