Hogeschool Leiden

Programma en praktische informatie

De opleiding Praktijkopleider heeft tot doel studenten voor te bereiden op of verder te bekwamen in het uitoefenen van de functie van praktijkopleider. De opleiding bestaat uit een aantal modulen, met elk een thema dat betrekking heeft op de beroepsuitoefening van de praktijkopleider. De opleiding bestaat uit: lesdagen die plaatsvinden op de hogeschool en een deel zelfstudie, zoals opdrachten en het leren van theorie.

Opbouw van de studie

Tijdens de studiedagen staat het samenwerken en het oefenen van vaardigheden centraal. In de eigen tijd dient men de aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten uit te werken. In de onderwijskundige aanpak van de opleiding wordt uitgegaan van een grote mate van zelfwerkzaamheid van de student. Elke module wordt afzonderlijk getoetst.

Dewi Kreunen

Zeer leerzaam zijn de methodieken voor effectieve coaching en communicatie. Hoe vraag je door in bepaalde situaties en hoe haal je het talent in een cursist naar boven? Natuurlijk zonder zelf al een antwoord te verpakken in de vraag. Persoonlijk vind ik dit de leukste vakken. In het begin zocht ik als praktijkbegeleider naar mijn rol binnen het team. De opleiding heeft mij hier actief bij geholpen.

Dewi Kreunen

Modulen

Binnen de opzet van de opleiding wordt gewerkt met modulen. Iedere module vormt een afgerond leerpakket met een onderwerp dat betrekking heeft op de beroepsuitoefening van de praktijkopleider. Het werken met modulen stimuleert de student tot zelfbekwaamheid en tot zelfinzichten verwerven. Ook wordt het leren bevorderd door samen te werken met medestudenten. De activiteiten op school zullen hier een bijdrage aan leveren.

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit zeven onderwijsleereenheden, modulen, waarbij de algemene- en specifieke competenties vanuit het competentieprofiel de leidraad vormen. In de modulen staan de volgende thema's centraal:

Module 1: Intervisie; samen reflecteren

 • Belang van reflecteren
 • Reflecteren op eigen handelen
 • Reflecteren in groepsverband

Module 2: Begeleidingsvaardigheden

 • Doelgericht leren
 • Methodische praktijkbegeleiding
 • Voeren van begeleidingsgesprekken
 • Training in communicatieve vaardigheden

Module 3a en 3b: Leersituaties in theorie en praktijk

 • Het opzetten van leersituaties in theorie en praktijk (3a)
 • Les- en/of begeleidingsplan maken (3a en 3b)
 • Leersituaties voorbereiden, uitvoeren en evalueren (3a en 3b)

Module 4: Attitude & beoordelen

 • Toetsing van houding en vaardigheid van de leerling
 • Evalueren met de praktijkopleider
 • Ontwikkeling en begeleiden van de attitude van de leerling
 • Ontwikkeling en begeleiden van de attitude van de praktijkbegeleider

Module 5: Leerplanontwikkeling

 • Ontwerpen (deel) van een praktijkleerplan

Module 6: De praktijkopleider als coach

 • Analyse van het leerklimaat
 • Kenmerken van coachen
 • Hantering van weerstanden
 • Oplossingsgericht en situationeel coachen

Module 7: Handleiding portfolio

 • Belang van het portfolio (nu en in de toekomst)
 • Doel en opbouw van een portfolio
 • Rol van de begeleider
 • Evaluatie en beoordeling van het portfolio

In verband met het portfolio kan naar aanleiding van modulen een proeve van bekwaamheid worden afgelegd in de praktijk.

Duur en studiebelasting

De opleiding voor het cursusjaar 2019-2020 start op 7 maart 2019 en bestaat uit 20 lesdagen, verspreid over circa 10 maanden: overzicht van cursusdata ( pdf, 175 KB ). Bij het plannen van de lesdagen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de schoolvakanties. De lestijden zijn van 9.00 - 16.30 uur. De studiebelasting per module loopt uiteen. Het totale studieprogramma heeft een studiebelasting van 672 uur. Dit staat gelijk aan 24 EC (European Credits). 1 EC staat voor 28 studiebelastingsuren.

 

Locatie

De opleiding Praktijkopleider in de gezondheidszorg vindt plaats op Hogeschool Leiden. Bekijk de routebeschrijving.

Informatie en aanmelding

Meer weten over de opleiding Praktijkopleider in de gezondheidszorg? Bezoek een van onze Open dagen of Informatieavonden . Nu al vragen? Neem contact op met opleidingscoördinator John Otto via +31(0)71 5188 427 of otto.j@hsleiden.nl.

Meld je aan voor de opleiding