Hogeschool Leiden

Inhoud opleiding Praktijkopleider

De opleiding Praktijkopleider heeft tot doel studenten voor te bereiden op of verder te bekwamen in het uitoefenen van de functie van praktijkopleider. De opleiding bestaat uit een aantal modulen, met elk een thema dat betrekking heeft op de beroepsuitoefening van de praktijkopleider. De studieactiviteiten vinden deels plaats tijdens studiedagen en kunnen deels in eigen tijd worden verricht.

Tijdens de studiedagen staat het samenwerken en het oefenen van vaardigheden centraal. In de eigen tijd dient men de aangegeven literatuur te bestuderen en opdrachten uit te werken. In de onderwijskundige aanpak van de opleiding wordt uitgegaan van een grote mate van zelfwerkzaamheid van de cursist.

Elke module wordt afzonderlijk getoetst. Meer informatie over de modulen staat bij Opbouw van de studie.

Duur en studiebelasting

De opleiding voor het cursusjaar 2016-2017 start in september en bestaat uit 20 lesdagen ( pdf, 23 KB ), verspreid over ruim 9 maanden. Bij het plannen van de lesdagen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de schoolvakanties. De lestijden zijn van 9.00 - 16.30 uur.
De studiebelasting per module loopt uiteen. De totale studiebelasting (inclusief 6 tot 8 uur zelfstudie ter voorbereiding van een lesdag) is voor deze opleiding ongeveer 350 uur.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie bezoekt u een Open Dag.

Wilt u zich aanmelden voor de opleiding?