Hogeschool Leiden

Programma en praktische informatie

De kern van de opleiding Praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk bestaat uit het leren uitvoeren van de beroepscompetenties van de Praktijkondersteuner/-verpleegkundige​ in de Huisartsenpraktijk. Deze competenties bevatten beroepsgerichte elementen van kennis, vaardigheid en attitude. Het geïntegreerd leren hanteren van deze elementen vormt de rode draad in de opleiding. De opleiding sluit aan bij het huidige competentieprofiel van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de daarbij behorende competenties voor praktijkondersteuning.

Opbouw van de studie

De functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige kent 6 taakgebieden waar je als student competenties gaat verwerven. De taakgebieden zijn:

 1. zorgverlening;
 2. educatie en voorlichting;
 3. praktijkvoering;
 4. samenwerking;
 5. professionele rolontwikkeling;
 6. kwaliteitszorg.

Voor elk taakgebied zijn algemene en specifieke competenties verreist. De algemene competenties maak je je eigen door onderwijs op de hogeschool, gegeven door deskundigen uit de praktijk en docenten van Hogeschool Leiden. De specifieke competenties ga je verwerven in de beroepspraktijk met hulp van patiënten en de begeleider. De theoretische achtergrond van de onderwerpen wordt aangevuld met casuïstiek uit de leer-/werksituaties door gastdocenten uit de praktijk. Op verschillende momenten in de opleiding laat je jouw vordering in het verwerven van de competenties zien.

Begeleiding
Gedurende de opleiding heb je een persoonlijke begeleider op de werkvloer. Hij begeleidt je tijdens de praktijkopdrachten en heeft een adviserende rol in de beoordeling hiervan. Ook krijg je een coach toegewezen van de opleiding. Die beoordeelt de onderdelen van het digitale portfolio waarin je bewijslast opneemt van de competenties die je hebt verworven tijdens de opleiding. Zelf maak je een individueel praktijk leerplan om je te ondersteunen. Hierin formuleer je je leerdoelen en de leeractiviteiten voor jouw leer-/werksituatie.

Samenwerking
Je werkt niet alleen individueel, maar ook samen met medestudenten. Door feedback te geven en te ontvangen ontwikkel je jezelf tot een professionele beroepsbeoefenaar. Daarnaast leer je van elkaars leer-/werksituatie en de knelpunten waar je tegen aanloopt.

Modulen

Binnen de opzet van de opleiding wordt gewerkt met modulen. Iedere module vormt een afgerond leerpakket met een onderwerp dat betrekking heeft op de beroepsuitoefening van de Praktijksondersteuner/-verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk. Het werken met modulen stimuleert de student tot zelfbekwaamheid en tot zelf inzichten verwerven. Ook wordt het leren bevorderd door samen te werken met medestudenten. De activiteiten op school zullen hier een bijdrage aan leveren.

Overzicht modulen

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit zes onderwijsleereenheden (modulen) waarbij de algemene- en specifieke competenties vanuit de zes taakgebieden de leidraad vormen.

De modules die je volgt zijn:

 • de chronisch zieke en oudere patiënt
 • de patiënt met diabetes mellitus, type-2
 • de patiënten met astma/ COPD
 • de patiënt met een cardiovasculair risicomanagement

Daarnaast zijn er nog twee generieke modulen met als thema:

 • kwaliteitszorg en samenwerking in de huisartsenzorg
 • stage en reflectie op eigen handelen

Kom je in aanmerking voor het instroomtraject, dan nodigen wij je uit voor een intakegesprek. Hier bespreken we of op basis van eerder gevolgd onderwijs en/of werkervaring de mogelijk­heid bestaat voor vrijstelling (van een deel) van het instroom­programma. Ook stellen we eventuele aandachtspunten vast waaraan je tijdens de opleiding nog moet werken.

Iris Griffioen

Ik was echt op zoek naar verdieping en doordat je heel specialistisch in gaat op bepaalde ziektebeelden zoals diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten gaat mijn kennis snel vooruit. De modules gaan qua inhoud van makkelijk naar moeilijk en de opgedane kennis kan ik vaak de volgende werkdag al conform protocol toepassen in de praktijk.

Iris Griffioen

Curriculum en competenties

Het curriculum heeft betrekking op de (NGH) standaarden volgens het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Het curriculum is opgebouwd uit een aantal onderwijseenheden (modulen) waarin de relevante beroepscompetenties de leidraad vormen. Elke module sluit met een opdracht af waarmee je aantoont dat de competenties zijn ontwikkeld. De beroepspraktijk is hierbij onmisbaar. Je leert in toenemende mate te reflecteren op het eigen werk in de praktijk en voert de praktijkopdrachten uit door middel van het portfolio.

Duur en studiebelasting

De opleiding voor het cursusjaar 2017-2018 start 14 maart 2017 en bestaat uit  26 lesdagen ( pdf, 152 KB ), verspreid over 12 maanden. Voor informatie over extra cursusdagen en studiebelasting bij een eventueel benodigd instroomtraject neem je contact op met de contactpersoon van de opleiding. Bij het plannen van de lesdagen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de schoolvakanties. De lestijden zijn van 9.00-16.30 uur. Het totale studieprogramma heeft een studiebelasting van 840 uur. Dit staat gelijk aan 30 EC (European Credits). 1 EC staat voor 28 studiebelastingsuren.

Locatie

De opleiding Praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk vindt plaats op Hogeschool Leiden. Bekijk de routebeschrijving.

Informatie en aanmelding

Meer weten over de opleiding Praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk? Bezoek een van onze  Open dagen of Informatieavonden. Nu al vragen? Neem contact op met opleidingscoördinator John Otto via +31(0)71 5188 427 of otto.j@hsleiden.nl.

Meld je aan voor de opleiding.