Hogeschool Leiden

Opbouw van de studie

Modulen

Binnen de opzet van de opleiding wordt gewerkt met modulen. Iedere module vormt een afgerond leerpakket met een onderwerp dat betrekking heeft op de beroepsuitoefening van de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. Het werken met modulen stimuleert de cursist tot zelfwerkzaamheid en tot zelf inzichten verwerven. Ook wordt het leren bevorderd door samen te werken met medecursisten. De activiteiten op school zullen hier een bijdrage aan leveren.

Overzicht modulen

Een beknopt overzicht van de modulen en onderwerpen van de eenjarige opleiding:

  • Module H-1 De chronische zieke en oudere patiënt in de huisartsenpraktijk
  • Module H-2 De zorg voor patiënten met diabetes type 2 in de huisartsenpraktijk
  • Module H-3 De zorg voor patiënten met astma/COPD in de huisartsenpraktijk
  • Module H-4 Zorg voor patiënten met hartvaatziekten in de huisartsenpraktijk
  • Module H-5 Kwaliteitszorg en samenwerking in de huisartsenzorg
  • Module H-6 Stage en Reflectie op eigen handelen

Het is ook mogelijk, afhankelijk van eerder verworven competenties, losse modulen te volgen of een aanvraag voor vrijstelling in te dienen. Voor meer informatie hierover en informatie over de module/c.q. onderwerpen van een eventueel benodigd instroomtraject kunt u contact opnemen met de contactpersoon van deze opleiding.