Hogeschool Leiden

Inhoud

De kern van de opleiding Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk bestaat uit het leren uitvoeren van de beroepscompetenties van de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. Deze competenties bevatten beroepsgerichte elementen van kennis, vaardigheid en attitude. Het geïntegreerd leren hanteren van deze elementen vormt de rode draad in de opleiding.

De opleiding sluit aan bij het huidige competentieprofiel van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de daarbij behorende competenties voor praktijkondersteuning.

Het curriculum heeft betrekking op de (NGH) standaarden volgens het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Het curriculum is opgebouwd uit een aantal onderwijseenheden (modulen) waarin de relevante beroepscompetenties de leidraad vormen. Elke module wordt afgesloten met een opdracht waarmee wordt aangetoond dat de competenties zijn ontwikkeld. De beroepspraktijk is hierbij onmisbaar. U leert in toenemende mate te reflecteren op het eigen werk in de praktijk en voert de praktijkopdrachten uit door middel van het portfolio.

Duur en studiebelasting

De opleiding voor het cursusjaar 2016-2017 start in maart 2016 en bestaat uit 26 lesdagen ( pdf, 78 KB ), verspreid over 12 maanden. Voor informatie over extra cursusdagen en studiebelasting in verband met een eventueel benodigd instroomtraject kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de opleiding. Bij het plannen van de lesdagen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de schoolvakanties. De lestijden zijn van 9.00-16.30 uur.
De studiebelasting per module loopt uiteen. De totale studiebelasting (inclusief 6 tot 8 uur zelfstudie ter voorbereiding van een lesdag) is voor de eenjarige opleiding ongeveer 450 uur. Dit is exclusief de stage van (minimaal) 150 uur.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie bezoekt u een Open Dag of kunt u contact opnemen met de coördinator van de opleiding.

Wilt u zich aanmelden voor de opleiding?