Hogeschool Leiden

Opleiding tot Praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk

De opleiding Praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk is een eenjarige deeltijdopleiding, die opleidt tot het beroep van praktijkondersteuner conform de afspraken met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland. De opleiding, die wordt verzorgd door Hogeschool Leiden, heeft tot doel studenten voor te bereiden, dan wel te bekwamen in het uitoefenen van de functie van praktijkondersteuner binnen de context van de huisartsenpraktijk.

Iris Griffioen

Heel prettig aan de opleiding is de bundeling van vakken en onderwerpen. Het loopt niet door elkaar en je hebt daardoor de juiste focus. Bovendien heeft Hogeschool Leiden veel aandacht voor de student en krijg ik goede begeleiding van de docenten en vakspecialisten.

Iris Griffioen

Iris Griffioen volgt de opleiding tot Praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk en werkt bij Gezondheidscentrum Dillenburg in Alphen aan den Rijn.

Inhoud

De praktijkondersteuner verleent gedelegeerde medisch- inhoudelijke huisartsgeneeskundige (geprotocolleerde) zorg, in het bijzonder aan patiënten met een chronische ziekte. Voor de uitvoering hiervan is de praktijkondersteuner verantwoordelijk voor zijn bekwaamheid zoals is opgenomen in de Wet BIG. De praktijkondersteuner is werkzaam als een van de professionals binnen het team dat huisartsenzorg verleent en werkt vanuit een eigen spreekuur op de volgende deskundigheidsgebieden:

  • diabetes mellitus
  • astma/ COPD
  • cardiovasculair risicomanagement
  • ouderenzorg.

Lees meer over de inhoud van het programma.

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding is ontwikkeld voor verpleegkundigen die één van de volgende opleidingen hebben afgerond:

  • hbo-verpleegkunde
  • mbo-verpleegkunde, met bij voorkeur een specialistische verpleegkundige vervolgopleiding.
  • in service A, met bij voorkeur een specialistische verpleegkundige vervolgopleiding

Voor de laatste twee doelgroepen is het alleen mogelijk de opleiding te volgen via een instroomtraject van 2 keer 6 dagdelen, afhankelijk van de vooropleiding en/of werkervaring. Ondanks dit instroom traject blijft de opleidingsduur 1 cursusjaar.

Voor het volgen van de opleiding via het instroomtraject maak je een afspraak met de opleidingscoördinator.

De overige toelatingsvoorwaarden zijn:

  • ingeschreven staan in het BIG-register voor verpleegkundige;
  • gedurende de hele opleiding de beschikking hebben over een werkplek (minimaal 16 uur per week) of een stageplaats (minimaal 1 dag per week) in een huisartsenpraktijk voor mbo-verpleegkundigen;
  • voor mbo-verpleegkundigen; een minimale leeftijd van 21 jaar en over minimaal één jaar relevante praktijkervaring beschikken met de voor de POH relevante patiëntencategorieën.

Getuigschrift

Bij het afronden van de opleiding ontvang je, bij voldoende resultaat, het getuigschrift Praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk.

Accreditatie

De opleiding wordt per cursusjaar geaccrediteerd bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&VN.

Wil je meer weten over de inhoud van de studie of studiebelasting?

Locatie

De opleiding Praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk vindt plaats op Hogeschool Leiden. Bekijk de routebeschrijving.

Informatie en aanmelding

Meer weten over de opleiding Praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk? Neem contact op met opleidingscoördinator John Otto via +31(0)71 5188 427 of otto.j@hsleiden.nl.

Meld je aan voor de opleiding