Hogeschool Leiden

Eenjarige opleiding tot Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

De opleiding Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk is een eenjarige deeltijdopleiding, die opleidt tot het beroep van praktijkondersteuner conform de afspraken met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland. De opleiding, die wordt verzorgd door Hogeschool Leiden, heeft tot doel cursisten voor te bereiden, dan wel te bekwamen in het uitoefenen van de functie van praktijkondersteuner binnen de context van de huisartsenpraktijk.

De praktijkondersteuner verleent gedelegeerde medisch- inhoudelijke huisartsgeneeskundige (geprotocolleerde) zorg, in het bijzonder aan patiënten met een chronische ziekte. Voor de uitvoering hiervan is de praktijkondersteuner verantwoordelijk voor zijn bekwaamheid zoals is opgenomen in de Wet BIG. De praktijkondersteuner is werkzaam als een van de professionals binnen het team dat huisartsenzorg verleent en werkt vanuit een eigen spreekuur op de volgende deskundigheidsgebieden:

  • diabetes mellitus
  • astma/ COPD
  • cardiovasculair risicomanagement
  • ouderenzorg.

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding is ontwikkeld voor verpleegkundigen die één van de volgende opleidingen hebben afgerond:

  • HBO-Verpleegkunde;
  • In service A-Verpleegkunde of MBO-Verpleegkunde met bij voorkeur een specialistische verpleegkundige vervolgopleiding.

Voor de laatste twee doelgroepen is het alleen mogelijk de opleiding te volgen via een instroomtraject van 2x 6 dagdelen, afhankelijk van de vooropleiding en/of werkervaring. Ondanks dit instroom traject blijft de opleidingsduur 1 cursusjaar.

Voor het volgen van de opleiding via het instroomtraject dien je een afspraak te maken met de opleidingscoördinator.

De overige toelatingsvoorwaarden zijn:

  • ingeschreven staan in het BIG register voor verpleegkundige;
  • bij aanvang van de opleiding de beschikking hebben over een werkplek (minimaal 16 uur per week) of stageplaats (minimaal 1 dag per week) in een huisartsenpraktijk;
  • voor MBO- verpleegkundigen een minimale leeftijd van 21 jaar. En minimaal 3 jaar praktijkervaring, bij de voor de POH relevante patiëntencategorieën.

Getuigschrift

Bij het afronden van de opleiding ontvangt u, bij voldoende resutaat, een getuigschrift van Hogeschool Leiden.

Accreditatie

De opleiding wordt per cursusjaar geaccrediteerd bij de bij het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&VN. Voor het cursusjaar 2016-2017 ontvangt u voor deze cursus 120 accreditatiepunten (dit is alleen van toepassing voor verpleegkundigen die zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de V&VN).

Wilt u meer weten over de inhoud van de studie of studiebelasting?