KNOP Presentaties 4e jaars

Praktijkgericht onderzoek voor praktijkbegeleiders Fysiotherapie en Verpleegkunde

Inleiding

Derde en/of vierdejaars studenten fysiotherapie en verpleegkunde voeren in opdracht van een externe opdrachtgever een praktijkgericht onderzoek uit. Bij dit onderzoek komt de vraag direct uit de beroepspraktijk en moet het onderzoek bijdragen aan het oplossen van een praktijkprobleem. Inbreng vanuit en samenwerking met het werkveld is noodzakelijk om te borgen dat het praktijkgericht onderzoek relevante problemen oplost. In deze cursus maakt u kennis met het praktijkgericht onderzoek zoals dat door studenten wordt uitgevoerd en hoe u daar in kunt participeren en als begeleider kunt optreden.

Doel

Na actieve deelname aan deze cursus beschikt u over actuele kennis en vaardigheden.

De deelnemer kan:

  • een onderzoekbare vraag uit de praktijk vertalen naar een praktijkgericht onderzoek;
  • een haalbare onderzoeksopzet kiezen om een vraag uit de praktijk te beantwoorden;
  • een coachende rol vervullen in de begeleiding van de groep uitvoerende studenten.

Doelgroep

De fysiotherapeut/verpleegkundige die als externe opdrachtgever wil fungeren bij het praktijkgericht onderzoek fysiotherapie/verpleegkunde en/of studenten begeleidt (of wil begeleiden) binnen het praktijkgericht onderzoek fysiotherapie/verpleegkunde. Bij Fysiotherapie heet dit onderdeel Praktijk onderzoek Fysiotherapie (POF), bij Verpleegkunde Beroepssituatie 14 (BS14).

Bekijk het programma en praktische informatie

Competenties

Voornamelijk de competenties samenwerken; kennis delen en wetenschap beoefenen en maatschappelijk handelen worden in deze cursus aangesproken en verder ontwikkeld (Fysiotherapie). 

De reflectieve EBP professional en de professional en kwaliteitsbevorderaar zijn de CanMedsrollen die aan de orde komen in de cursus (Verpleegkunde).

Beginvereisten

De fysiotherapeut/verpleegkundige moet werkzaam zijn binnen een organisatie waar praktijkgericht onderzoek kan worden uitgevoerd.

Er is géén specifieke kennis van onderzoeksmethodologie vereist om te starten met deze cursus.

De fysiotherapeut/verpleegkundige moet namens de instelling op kunnen treden als opdrachtgever.

Beoordeling en certificaat

Op basis van deelname en 100% aanwezigheid. Er wordt geen toets afgenomen. Indien u de cursus goed heeft doorlopen en bij beide bijeenkomsten aanwezig bent geweest ontvangt u na afloop van de cursus een certificaat als bewijs van deelname.

Accreditatie

U ontvangt 10 accreditatiepunten voor deze cursus voor het vrije deel van het KNGF register en het Keurmerk Fysiotherapie Register.

Waar vindt de cursus plaats?