Loopband

Deelcompetenties

De deelcompetenties van de cursus Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden zijn:

 • Het voeren van een intakegesprek / screening bij patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens.
 • Het ordenen, bewerken en interpreteren van deze verzamelde gegevens.
 • Het zelfstandig en doeltreffend behandelen van patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens).
 • Het herkennen van prioriteiten in patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens).
 • Het zichzelf stellen van relevante vragen waarvan de antwoorden nodig zijn voor het behandelen van patiënten met perifeer vaatlijden.
 • Het uitvoeren van een ganganalyse bij patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens).
 • Het afnemen en analyseren van vragenlijsten.
 • Het uitvoeren van de loopbandtest.
 • Het uitvoeren van looptraining bij patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens).
 • Het uitvoeren van een beweegprogramma bij patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens).
 • Het formuleren van vragen aan deskundigen en collegae.
 • Het vertalen van 'best evidence' van specialistische kennis naar de individuele patiënt ter onderbouwing van de diagnose en de behandeling.
 • Het toetsen van de eigen beroepsuitoefening aan eigen beroepsuitoefening aan richtlijnen en criteria die vanuit de beroepsorganisaties en belangenorganisaties zijn opgesteld.

Resultaten

De hulpverlener kan de onderstaande diensten of producten realiseren bij patiënten met perifeer vaatlijden (m.n. claudication intermittens):

 • Intake / screening bij directe toegankelijkheid fysiotherapie, fysiotherapeutisch / oefentherapeutisch onderzoek
 • Ganganalyse
 • Loopbandtest
 • Afnemen en analyseren van vragenlijsten
 • Fysiotherapeutische / oefentherapeutische behandeldoelen en behandelplan opzetten en een prognose geven aan de patiënt
 • Advies aan patiënt, in geval van toepassing multidisciplinair team en aan een verwijzend arts
 • Non-compliance van medicatie uitvragen
 • Nazorg verlenen aan de patient
 • Correspondentie (en verantwoording) naar derden
 • Behandeling (looptraining dan wel een beweegprogramma)
 • Voortgangsdossier patiënt (registratie)

Naar de startpagina van Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden