Hogeschool Leiden

Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap

Evalueren & verantwoorden vanuit eigenheid

Vrijescholen, conceptscholen en andere vernieuwingsscholen maken keuzes vanuit een pedagogische visie en werken met een bijzonder curriculum, waarin kennis en kunde door kinderen van binnenuit ontwikkeld kan worden. Maar hoe maak je de ontwikkeling van kinderen nu zichtbaar? Hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is?

Tri-band Verantwoorden is het instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van het onderwijs, het weten, doen, samenleven en zijn van kinderen. Het gebruik van een pedagogisch evaluatieprogramma met een combinatie van verschillende assessmentvormen en (traditionele) toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het persoonlijk resultaat in beeld.

Doelgroep

De collegereeks Pedagogisch Meesterschap is bedoeld voor directies binnen het primair onderwijs die op een nieuwe manier verantwoording willen afleggen over het onderwijs dat zij verzorgen voor de kinderen in hun school en die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van evalueren van goed onderwijs.

Schoolleiders en intern begeleiders van conceptscholen, zoals bijvoorbeeld vrijescholen en montessorischolen, kunnen gezamenlijk inschrijven. Maar ook voor leidinggevenden in andere vernieuwingsscholen en scholen die op basis van geformuleerde waarden het onderwijs vormgeven is de collegereeks interessant.

Doel

De collegereeks is voor directies die zich afvragen hoe goed onderwijs ook leidt tot goed verantwoorden, waarbij leraren en kinderen tezamen eigenaar kunnen zijn van het leerproces en beiden bewijs leveren van wat geleerd is.

Hoe geef je als school ruimte voor eigenheid en zo ook ruimte aan sociale en affectieve vaardigheden naast cognitieve vaardigheden? Hoe leer je kinderen het nieuwe te ontdekken, uitdagingen aan te gaan om doelen te bereiken? En hoe verzamel je samen met kinderen, collega’s en ook met ouders de bewijzen van wat kinderen kunnen? Hoe kan je het verantwoorden van het onderwijs vormgeven op basis van de typologie van de school? Hoe ziet een verantwoordingskalender eruit? Leren kennen en hanteren van assessmentvormen naast traditionele vormen van toetsen, uitgaan van het eigen curriculum en de bijbehorende domeinen en leerlijnen, staan centraal.

Inhoud

1. Weten – proviand voor onderweg. Bij weten staat de theorie centraal:

  • Waartoe leidt goed onderwijs
  • Tri-band Verantwoorden
  • Mathetiek en Typologie van de school
  • Anders evalueren en toetsen
  • Wat moet en wat mag. Over wet en regelgeving
  • Model Professionele Groei

2. Doen – ontwerpen, een eerste proeve:

  • Keuzes voor de inhoud van Tri-band Verantwoorden
  • Een KindWerkDossier ontwerpen
  • De Verantwoordingskalender opbouwen
  • Wat is nodig voor mijn team

3. Samen – op de werkvloer: Met elkaar meekijken en samen ontwerpen. Schooloverstijgend reflecteren op de theorie.

4. Zijn – pedagogisch meesterschap geldt ook voor beleid. Wat is vanuit persoonlijke idealen belangrijk en hoe komt dat samen in gemeenschappelijk gedragen schoolbeleid.

Opbrengst

De voornaamste opbrengst van de collegereeks is dat de directie op basis van de typologie van de school met behulp van het instrument Tri-band Verantwoorden de kennis praktisch weet om te zetten in beleid dat een pedagogisch evaluatieprogramma voor alle leerlingen van de school en een verantwoordingskalender mogelijk maakt.
Wat moet en wat mag, speelt daarbij een belangrijke rol. Wet en regelgeving geven leidinggevenden juist ruimte voor het scheppen van eigenheid van kinderen, maar ook aan eigenheid van het concept en de idealen van de school.

Duur

De collegereeks bestaat uit zeven bijeenkomsten, verspreid over circa 6 maanden.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt circa 112 uur (4 EC) per deelnemer:
28 uur contacttijd
84 uur zelfstudie, ontwerp, opdracht

Locatie

De bijeenkomsten vinden afwisselend op de deelnemende scholen plaats.

Kosten

€ 820,- (inclusief koffie/ thee/lunch tijdens de bijeenkomsten en de uitgave 'Wat als je onderwijs ruimte geeft?' van A. Zwart)

Data en inschrijven

Het rooster voor schooljaar 2018-2019 wordt hier binnenkort bekend gemaakt.

Contact
Centrum onderwijs & innovatie Leiden
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl

Certificaat

Na de succesvolle afronding van deze collegereeks ontvang je het certificaat Collegereeks Pedagogisch Meesterschap, Anders Evalueren & Verantwoorden van Hogeschool Leiden.

Andere trajecten van Pedagogisch Meesterschap

Het programma Pedagogisch Meesterschap kent twee trajecten, namelijk de Masterclass Pedagogisch Meesterschap voor leerkrachten en deze Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap voor directieleden en intern begeleiders.

De trajecten kunnen ook in opdracht van een bestuur of scholengroep op maat worden aangeboden.

Bron voor informeel leren

Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.