Hogeschool Leiden

Blok 3: onderzoeksopdracht / project

De opleiding is opgebouwd uit drie blokken. Dit blok start in najaar 2018.

Het derde blok is bedoeld om op een "hoger denkniveau" te komen, en mee te leren denken in de organisatie van het laboratorium en daarbuiten.

Het derde blok bestaat uit een opdracht binnen de eigen instelling. Hierbij wordt projectmatig gewerkt. Op de eigen afdeling wordt een analyse gemaakt / onderzoek uitgevoerd in de vorm van een project. Voor het projectmatig werken wordt gebruik gemaakt van de methode ‘projectmatig creëren” (PMC). Dit is een flexibele werkwijze die goed uitsluit bij het praktische werk binnen een laboratorium en is er op gericht om een concreet resultaat te realiseren. Binnen het creatieproces wordt het project van alle kanten en op alle manieren bekeken om alle voor- en nadelen te belichten. Naast de methode PMC worden een SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) en multi criteria analyse als hulpmiddel gebruikt.

Bij blok 3 wordt individueel of in tweetallen gewerkt. Er is hierbij regelmatig overleg met de begeleider vanuit de hogeschool. De analyse / het onderzoek wordt gerapporteerd in een verslag en een PowerPoint-presentatie.

Leerdoelen

De doelen hierbij zijn het leren denken in de keten van de diagnostiek en kritisch kunnen doordenken wat de gevolgen van een verandering in de keten op het hele proces / de totale kosten van het proces zijn. Hierbij leert men gestructureerd te werken en consequenties van veranderingen te analyseren. Deze aspecten zijn ook bij het uitsnijden van belang.

Logo Symbiant Pathology Expert Centre