Hogeschool Leiden

Blok 2: PA diagnostiek van veel voorkomend oncologisch materiaal

De opleiding is opgebouwd uit drie blokken. Dit blok start in het voorjaar van 2018.

In het tweede blok komt veel voorkomend oncologisch materiaal, waarvan het uitsnijden goed gestandaardiseerd is (mamma, colon, long) aan bod. Men leert TNM based te denken en te werken. Ook hierbij ligt een sterke nadruk op het leren herkennen van situaties waarbij het uitsnijden wordt overgedragen aan de patholoog.

Alle lessen van blok 2 worden gegeven door pathologen werkzaam bij Symbiant (de drie samenwerkende pathologie laboratoria van de ziekenhuizen in Noord-Holland (MCA, WFG, ZMC)).

De praktijk behorende bij blok 2 voert men uit op de eigen werkplek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een praktijkbevoegdhedenlijst. Deze moet voldoende worden beoordeeld door de patholoog van de eigen werkplek.

Blok 2 wordt getoetst in een schriftelijk tentamen. Het behalen van het tentamen is een voorwaarde om door te mogen naar het volgende blok binnen de opleiding.

Inhoud blok 2 (theorie): PA diagnostiek van veel voorkomend oncologisch materiaal

Dag 1 Mamma
Dag 2 Darmtumoren
Dag 3 Hoge tractus digestivus
Dag 4 Tumoren van de longen
Dag 5 Gynaecopathologie
Dag 6 Tumoren van de tractus urogenitalis
Na dag 6 Tentamen

Bij alle onderwerpen: TNM classificatie

De praktijk behorend bij blok 2 voert men uit op de eigen werkplek, onder verantwoording van een patholoog.

Leerdoelen

Leerdoelen blok 1 en 2

  • zelfstandig uitnemen van de in de inhoud genoemde selectie van preparaten
  • leren herkennen van afwijkingen die altijd door de patholoog uitgenomen dienen te worden
  • leren herkennen van situaties waarbij men niet zelf uitsnijdt, maar overlegt met de patholoog of het werk overdraagt aan de patholoog
  • leren herkennen van andere aandoeningen dan die in de klinische gegevens vermeld staan, en hiernaar te handelen.

Training praktische vaardigheden

Tijdens de eerste twee blokken worden de praktische vaardigheden geleerd en getraind onder begeleiding van de patholoog op de eigen werkplek. Hierbij wordt gewerkt volgens het protocol van de eigen werkplek. De praktische training van de kandidaat zal ook gestuurd worden door het aanbod binnen de eigen instelling.

De onderwerpen van de praktijk worden beschreven in een praktijkbevoegdhedenlijst. De handelingen op deze lijst dienen met een voldoende te worden beoordeeld door de begeleidende patholoog.

Men dient minimaal 8 uur per week op de eigen werkplek aan de training van de praktische vaardigheden te besteden.

Logo Symbiant Pathology Expert Centre