Hogeschool Leiden

Blok 1: PA diagnostiek van niet oncologisch material

De opleiding is opgebouwd uit drie blokken. Dit blok start in het najaar van 2017.

Binnen het eerste blok komen het verwerken van biopten en huidexcisie preparaten en niet-oncologische preparaten aan bod. Bij deze preparaten leert men hoofd- en bijzaken te onderscheiden en de veelheid van informatie te kanaliseren tot relevante hoofdlijnen. Hierbij wordt benadrukt wanneer men het uitsnijden moet overdragen aan de patholoog, en leert men na te denken waarom op een bepaalde manier wordt uitgesneden.

Alle lessen van blok 1 worden gegeven door pathologen werkzaam bij Symbiant (de drie samenwerkende pathologie laboratoria van de ziekenhuizen in Noord-Holland (MCA, WFG, ZMC)).

De praktijk behorende bij blok 1 voert men uit op de eigen werkplek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een praktijkbevoegdhedenlijst. Deze moet voldoende worden beoordeeld door de patholoog van de eigen werkplek.

Blok 1 wordt getoetst in een schriftelijk tentamen. Het behalen van het tentamen is een voorwaarde om door te mogen naar het volgende blok binnen de opleiding.

Inhoud blok 1 (theorie): PA diagnostiek van niet oncologisch materiaal

Dag 1 Appendix
  Galblaas
Dag 2

Huid
- Ontsteking
- Carcinomen van de huid
- Melanocytaire laesies

Dag 3 Colon
- Ontstekingsbeelden
- Colonpoliepen
  Long
Dag 4 Oesofagus
 

Maag-duodenum

  Speekselklier
Dag 5

Gynaecopathologie

Dag 6

Tractus urogenitalis

Na dag 6 Tentamen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De praktijk behorend bij blok 1 voert men uit op de eigen werkplek, onder verantwoording van een patholoog.

Leerdoelen (blok 1 en 2)

  • zelfstandig uitnemen van de in de inhoud genoemde selectie van preparaten
  • leren herkennen van afwijkingen die altijd door de patholoog uitgenomen dienen te worden
  • leren herkennen van situaties waarbij men niet zelf uitsnijdt, maar overlegt met de patholoog of het werk overdraagt aan de patholoog
  • leren herkennen van andere aandoeningen dan die in de klinische gegevens vermeld staan, en hiernaar te handelen.

Training praktische vaardigheden

Tijdens de eerste twee blokken worden de praktische vaardigheden geleerd en getraind onder begeleiding van de patholoog op de eigen werkplek. Hierbij wordt gewerkt volgens het protocol van de eigen werkplek. De praktische training van de kandidaat zal ook gestuurd worden door het aanbod binnen de eigen instelling.

De onderwerpen van de praktijk worden beschreven in een praktijkbevoegdhedenlijst. De handelingen op deze lijst dienen met een voldoende te worden beoordeeld door de begeleidende patholoog.

Men dient minimaal 8 uur per week op de eigen werkplek aan de training van de praktische vaardigheden te besteden.

Logo Symbiant Pathology Expert Centre