Hogeschool Leiden

Opleiding Pathologist's assistant

Opleiding Pathologist’s Assistant

Het doel van de opleiding is voldoende kennis en vaardigheden te bieden voor het zelfstandig uitsnijden van routinematig veel voorkomende weefsels en organen aan analisten die al uitsnijwerk verrichten.

De opleiding bestaat uit twee delen van acht lesdagen per deel.

In deel 1 komt aan de orde: het uitsnijden van niet-oncologische en oncologische preparaten van appendix, galblaas, huid, tractus digestivus (biopten, colon, rectum anus preparaten), long, speekselklier, schildklier, lever en pancreas.

In deel 2 komt aan de orde: het uitsnijden van niet-oncologische en oncologische preparaten van mamma, tractus digestivus (oesophagus, maag, dunne darm), het vrouwelijk genitaal stelsel, en de tractus urogenitalis.

In de theorielessen ligt het accent op de ziekten in de verschillende organen, het interpreteren van de aanvragen, en het aan de hand van protocollen beoordelen hoe en waarom je op een bepaalde manier moet uitsnijden. Bij oncologisch materiaal leer je TNM based te denken en te werken. Hierbij is speciale aandacht voor het moment waarop je het uitsnijden moet overdragen aan de patholoog.

Bij deze opleiding wordt uitgegaan van de CanMeds competenties (CanMEDS: Canadian Medical Education Directives for Specialists). Een systeem dat internationaal wordt gebruikt voor zorgprofessionals.

Bij beide delen van de opleiding doe je opdrachten die betrekking hebben op het uitsnijden (CanMEDS competentie vakinhoudelijk handelen, uitsnijden). Daarnaast besteed je tijd aan kleinere opdrachten in het kader van de CanMEDS competenties communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit.

Bij elk deel maak je opdrachten en doe je aan het eind een toets.

De training van de praktische vaardigheden doe je op de werkplek.

Theorie

De lessen over het uitsnijden worden gegeven door pathologen van Symbiant (de drie samenwerkende pathologie laboratoria van de ziekenhuizen in Noord-Holland (MCA, WFG, ZMC)).

De theorie van deel 1 en 2 wordt getoetst in een schriftelijk tentamen. Het behalen van het tentamen van deel 1 is een voorwaarde om door te mogen naar deel 2.

Alle opdrachten moeten als voldaan zijn beoordeeld.

Training praktische vaardigheden

Tijdens deel 1 en deel 2 worden de praktische vaardigheden geleerd en getraind onder begeleiding van de patholoog op je eigen werkplek. Hierbij wordt gewerkt volgens het protocol van de eigen werkplek. Je praktische training wordt gestuurd door het aanbod binnen de eigen instelling.

De onderwerpen van de praktijk worden beschreven in een praktijkbevoegdhedenlijst. De handelingen op deze lijst dienen met een voldoende te worden beoordeeld door de begeleidende patholoog.

Je wordt geacht minimaal 8 uur per week op de eigen werkplek aan de training van de praktische vaardigheden te besteden.

Leerdoelen (vakinhoudelijk handelen, uitsnijden)

- Het zelfstandig uitnemen van de in de inhoud genoemde selectie van preparaten

- Het leren herkennen van afwijkingen die altijd door de patholoog dienen te worden uitgenomen

- Het leren herkennen van situaties waarbij je altijd overlegt met de patholoog of waarbij het werk moet worden overgedragen aan de patholoog

- Het leren herkennen van andere aandoeningen dan die in de klinische gegevens vermeld staan, en hierop adequaat te handelen.

Voorkennis en ervaring

Bij aanvang van de opleiding gaan we ervan uit dat je een bepaalde hoeveelheid voorkennis hebben (uit eerdere opleiding en werk).

Om aan de opleiding mee te doen bevelen wij het volgende aan:

  • HLO-opleiding of MLO-opleiding met voldoende werkervaring en HBO denkniveau
  • Minimaal een jaar ervaring in het meekijken en assisteren bij het uitsnijden van weefsels (minimaal 8 uur per week)
  • Zelfstandig indozen van biopten

Voor definitieve plaatsing vragen wij jouw leidinggevende en opleider akkoord te geven voor het uitvoeren van de praktijk in de uitsnijkamer en het doen van de opdrachten bij de opleiding. Het formulier hiervoor mailen wij je na inschrijving.

 

Je kunt je alleen voor beide delen van de opleiding inschrijven. De prijs wordt per deel gefactureerd.

De kosten zijn:

Deel 1 € 2980,- (maart – december 2019, 8 lesdagen en een toets)

Deel 2 € 2980,- (januari 2020 – november 2020, 8 lesdagen en een toets)

Voor deze opleiding is geen vroegboekkorting of kortingsregeling mogelijk.

Aanvullende informatie

We zijn in overleg om de opleiding in de toekomst te laten accrediteren door de NVVP. De opleiding die in 2019 - 2020 loopt is nog niet geaccrediteerd, maar al wel zo goed mogelijk gericht op de informatie die we nu van de NVVP hebben voor accreditatie.

Te zijner tijd zullen we met de NVVP overleggen over afspraken of een overgangsregeling voor huidige Pathassers (die hun opleiding in Leiden, België of intern hebben gevolgd).

Vragen en contact
Voor vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met dr. A.M.B.C. Tiggelman (Anke) (Tiggelman.a@hsleiden.nl).

Niveau: postHBO

Studieboeken:

•         Onderdeel pathologie: Robbins Basic Pathology, Kumar Abbas Aster, Student consult. 10th edition, ISBN 9780323353175. Om uit te leren, dus handig als je hiervoor een exemplaar beschikbaar hebt. Je hoeft het boek niet mee te nemen naar de cursusdagen.

•         Onderdeel anatomie: Een algemeen anatomie boek zoals aanwezig op de meeste labs (bv Sobotta). Als naslagwerk, het boek hoeft niet persoonlijk te worden aangeschaft.

•         Onderdeel uitsnijden: Rosai and Ackerman's Surgical Pathology, 9e of 10e druk. Als naslagwerk, het boek hoeft niet persoonlijk te worden aangeschaft. Dit boek is waarschijnlijk al als naslagwerk op de meeste labs aanwezig.

Docenten: lessen worden gegeven door pathologen van Symbiant (de drie samenwerkende pathologie laboratoria van de ziekenhuizen in Noord-Holland (MCA, WFG, ZMC)).

Studiebelasting:

Deel 1: 48  (les)uur theorie (8 lesdagen en toets), 96 uur zelfstudie, minimaal 8 uur per week training in het uitsnijden op de eigen werkplek

Deel 2: 48 (les)uur theorie (8 lesdagen en toets), 96 uur zelfstudie, minimaal 8 uur per week training in het uitsnijden op de eigen werkplek

Tijdens deel 1 en 2 in totaal 77 uur voor het uitvoeren van de opdrachten.

 

Getuigschrift:

Per deel een deelcertificaat.

De onderdelen van de praktijkbevoegdhedenlijst met een voldoende te zijn beoordeeld door de opleider (patholoog).

Er dient een voldoende te worden behaald voor de schriftelijke toets, en de opdrachten moeten als voldaan zijn beoordeeld.

Na het behalen van de 2 delen ontvang je het eindcertificaat 'Pathologist's assistant'.

Inschrijven

Je kunt je alleen voor beide delen van de opleiding inschrijven. De prijs wordt per deel gefactureerd.

De kosten zijn:

Deel 1 € 2980,- (maart – december 2019, 8 lesdagen en een toets)

Deel 2 € 2980,- (januari 2020 – november 2020, 8 lesdagen en een toets)

Voor deze opleiding is geen vroegboekkorting of kortingsregeling mogelijk.

Voor definitieve plaatsing vragen wij jouw leidinggevende en opleider akkoord te geven voor het uitvoeren van de praktijk in de uitsnijkamer en het doen van de opdrachten bij de opleiding. Het formulier hiervoor mailen wij je na inschrijving.

Uiterste inschrijfdatum

24 januari 2019

Je kunt je hier inschrijven.

Samenwerking met Symbiant pathology expert centre.