Leraar basisonderwijs opleiden

OPLIS-mentorentraining 2

Gevorderdentraining - OPLIS 2

Pabo-studenten van Hogeschool Leiden kunnen ervoor kiezen om meer ervaringsgericht te leren, door meer stage te lopen in de praktijk. Een student kiest dan voor het traject Opleiden-in-de-school (OPLIS) en solliciteert naar een OPLIS-plek binnen schoolbesturen waarmee de Pabo dit OPLIS-samenwerkingsverband heeft. Om ervoor te zorgen dat OPLIS-studenten ook in de praktijk goed worden opgeleid, vraagt dit specifieke begeleiding in de praktijk.

Speciaal voor leerkrachten die een OPLIS-student begeleiden in de praktijk is de OPLIS-mentorentraining ontwikkeld. Er is een basistraining (OPLIS 1) die zich richt op het eerste/ tweede opleidingsjaar en er is een training voor gevorderden (OPLIS 2), waarin verdieping plaatsvindt. 

Doelgroep

Deze gevorderdentraining is bedoeld voor leerkrachten die een Pabo-student begeleiden die het traject Opleiden-in-de-school (OPLIS) volgt en die de basistraining (OPLIS 1) hebben afgerond. De training is alleen toegankelijk voor leerkrachten binnen het OPLIS-samenwerkingsverband.

Doel

Vanuit de positie als ervaren leerkracht ontwikkelt de cursist zich tot een oplossingsgericht coach en trainer. De cursist weet de student/ aankomend leerkracht te begeleiden opdat deze student de professionele zelfstandigheid ontwikkelt waarin hij/ zij op reflectieve en kritische wijze handelt. De houding van de cursist heeft effect op de houding van de studenten, hiermee wordt een schoolcultuur beoogd die de leerlingen in staat stelt om een gelijke houding te tonen.

De training heeft tot doel leerkrachten vaardig te maken in het begeleiden en coachen van studenten die het Opleiden-in-de-school-traject (OPLIS) volgen binnen de Pabo van Hogeschool Leiden. Deze scholing versterkt de samenwerking en afstemming tussen opleiding en werkveld, zodat de student ook optimaal kan leren in de praktijk. De deelnemer heeft kennis van het curriculum van de Pabo van Hogeschool Leiden. De deelnemer toont aan bekend te zijn met de inhoud van de stage. 

Opbrengst

  • De deelnemer kan oplossingsgericht coachen;
  • De deelnemer weet de student te begeleiden zodat de student professionele zelfstandigheid ontwikkelt, waarin hij/ zij op reflectieve en kritische wijze handelt;
  • De deelnemer kent de coachingscyclus. Hij heeft kennis opgedaan over coachingstechnieken en effecten van deze technieken. Hij oefent de techniek Luisteren, Samenvatten en Doorvragen tijdens de bijeenkomsten en toont aan de technieken toe te kunnen passen tijdens de begeleiding van de stagiair;
  • De deelnemer heeft kennis van het curriculum van de pabo en heeft kennis van de inhoud van de stageperiode waarin de eigen stagiair zich bevindt.

Opzet en inhoud

De training beslaat 2 bijeenkomsten van 4 uur.
Bijeenkomst 1: Uitleg van het curriculum en de inhoud van de stage binnen de Pabo van Hogeschool Leiden. Basisprincipes van oplossingsgericht coachen, verschil tussen begeleiden en coachen aan de hand van het continuüm van begeleiden naar coachen; uitleg en oefening.
Bijeenkomst 2: Oefenen met oplossingsgericht coachen. 

Data en inschrijven

De bijeenkomsten vinden op dinsdagen plaats op Hogeschool Leiden van 14.00-18.00 uur.

Rooster 2017-2018

Semester 1:
26-09-2017
19-12-2017
Inschrijven kan hier!

Semester 2:
06-03-2018
03-04-2018
Inschrijven kan hier!

Mail voor meer informatie over deze training naar posthbo.educatie@hsleiden.nl

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 8 uur.

Certificaat

Na het succesvol afronden ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname van Hogeschool Leiden.

Registerleraar

Deze training is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Kosten

€ 235,- (incl. koffie/ thee)
De kosten voor deze training worden bekostigd vanuit het samenwerkingsverband Samen Opleiden wanneer de school waar je werkzaam bent samenwerkingspartner is van de pabo van Hogeschool Leiden.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl