Leraar basisonderwijs opleiden

OPLIS-mentorentraining 1

Basistraining - OPLIS 1

Pabo-studenten van Hogeschool Leiden kunnen ervoor kiezen om meer ervaringsgericht te leren, door meer stage te lopen in de praktijk. Een student kiest dan voor het traject Opleiden-in-de-school (OPLIS) en solliciteert naar een OPLIS-plek binnen schoolbesturen waarmee de Pabo dit OPLIS-samenwerkingsverband heeft. Om ervoor te zorgen dat OPLIS-studenten ook in de praktijk goed worden opgeleid, vraagt dit specifieke begeleiding in de praktijk.

Speciaal voor leerkrachten die een OPLIS-student begeleiden in de praktijk is de OPLIS-mentorentraining ontwikkeld. Er is een basistraining die zich richt op het eerste/ tweede opleidingsjaar en er is een training voor gevorderden, waarin verdieping plaatsvindt.

Doelgroep

De basistraining is bedoeld voor leerkrachten die voor het eerst een pabo-student (jaar 1/ 2) begeleiden die het traject Opleiden-in-de-school (OPLIS) volgt. Deze basistraining (OPLIS 1) is alleen toegankelijk voor leerkrachten binnen het OPLIS-samenwerkingsverband.

Doel

De training heeft tot doel leerkrachten vaardig te maken in het begeleiden en coachen van studenten die het Opleiden-in-de-school-traject (OPLIS) volgen binnen de Pabo van Hogeschool Leiden. Deze training versterkt de samenwerking en afstemming tussen opleiding en werkveld, zodat de student ook optimaal kan leren in de praktijk. 

Opbrengst

  • De deelnemer kent het verschil tussen begeleiden en coachen; 
  • De deelnemer kent de coachingscyclus. Hij heeft kennis opgedaan over coachingstechnieken en effecten van deze technieken. Hij oefent de techniek Luisteren, Samenvatten en Doorvragen tijdens de bijeenkomsten en toont aan de technieken toe te kunnen passen tijdens de begeleiding van de stagiair;
  • De deelnemer heeft kennis over het geven en ontvangen van feedback volgens de regels van feedback en oefent deze en past deze toe bij de begeleiding van de stagiair;    
  • De deelnemer heeft kennis over het reflecteren met stagiaires. Hij oefent met reflecteren tijdens de bijeenkomst en toont aan in staat te zijn te reflecteren met de stagiair;
  • De deelnemer heeft kennis van het algemene curriculum van de Pabo en specifiek van jaar 1/ 2, van Hogeschool Leiden, zodat de student vanuit een eenduidig fundament wordt begeleid. Doordat de leerkracht die de student begeleidt ook op de hoogte is van de uitgangspunten van de Pabo, kan hij de student ook van daaruit begeleiden. De deelnemer toont aan bekend te zijn met de inhoud van de stage.

Opzet en inhoud

De basistraining beslaat 2 bijeenkomsten van 4 uur en 2 weblectures. Voor iedere bijeenkomst wordt een voorbereiding verwacht, veelal in de vorm van het maken van video-opnames van coach- en begeleidingsgesprekken met de stagiair.
Ervaringsgericht leren staat centraal, waardoor oefenen en reflecteren continu afwisselen.

Data en inschrijven

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagen op Hogeschool Leiden van 13.30-17.30 uur.

Rooster 2017-2018

Semester 1:
12-09-2017
10-10-2017
Inschrijven kan hier!

Semester 2:
06-02-2018
20-03-2018
Inschrijven kan hier!

Mail voor meer informatie over deze training naar posthbo.educatie@hsleiden.nl

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt circa 24 uur. 

Certificaat

Na het succesvol afronden ontvangt de deelnemer een certificaat van Hogeschool Leiden.

Registerleraar

Deze training is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Kosten

€ 395,- (incl. koffie/ thee)
De kosten voor deze training worden bekostigd vanuit het samenwerkingsverband Samen Opleiden, wanneer de school waar je werkzaam bent samenwerkingspartner is van de pabo van Hogeschool Leiden.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl