Lessituatie in het LEF

Opleiding Schoolleider (OSL) - Vakbekwaam

OSL-VB Registratie Vakbekwaam

Hogeschool Leiden is vanaf 2015 partner van Penta Nova, de academie voor schoolleiderschap. Wij verzorgen vanuit Penta Nova de post-hbo opleiding Middenmanagement PO, de Opleiding Schoolleider Basisbekwaam, de Opleiding Schoolleider Vakbekwaam en modules voor herregistratie. Dit betekent dat Leiden een lesplaats is, waar de opleidingen van Penta Nova worden verzorgd.

De Opleiding Schoolleider Vakbekwaam is ontwikkeld om op vakbekwaam niveau leiding te kunnen geven aan scholen in het po, vo en mbo. De opleiding is gebaseerd op de nieuwe beroepsstandaard van het schoolleidersregister en komt door onderzoeksmatig leiderschap als uitgangspunt te nemen tegemoet aan de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken in het onderwijs. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de Opleiding Schoolleider Vakbekwaam? Bekijk de brochure en/of neem contact op met Marije Kortenoeven, telefoon: +31(0)648134085, e-mail: kortenoeven.m@hsleiden.nl

Doelgroep

De Opleiding Schoolleider Vakbekwaam (OSL-VB) is voor ervaren leidinggevenden die de Opleiding Basisbekwaam (OSL-BB) of een vergelijkbare opleiding hebben afgerond. Om de OSL-VB succesvol te kunnen volgen is enige ervaring in een aanstelling als schoolleider vereist.

De mogelijkheid bestaat om de OSL-VB in een seminar-variant te volgen, bestaande uit zes tweedaagse seminars. Het programma is gelijk aan de reguliere opleiding, maar de organisatie van de opleiding is anders. Deze variant wordt vaak gekozen door ervaren schoolleiders die alleen de OSL-VB moeten volgen. Kijk op www.pentanova.nl voor meer informatie.

Inhoud en doel

De opleiding OSL-VB is opgebouwd langs drie leerlijnen, die aansluiten op de leerlijnen van de Master Educational Leadership.

1. De thematische lijn; hierin komt de theorie over leiderschap in brede zin aan de orde.
2. De onderzoekslijn; in de onderzoekslijn gaat het m.n. over de onderzoekende houding van de schoolleider in relatie tot opbrengstgericht werken.
3. De persoonlijke lijn; hierin staat de persoonlijke ontwikkeling van de cursist centraal in relatie tot de schoolleiderscompetenties.

De opleiding is concentrisch van opbouw, wat wil zeggen dat de thema’s uit de OSL-BB terugkomen, maar dan op een verdiept niveau. De OSL-VB staat in het teken van de implementatie van een verandering in de eigen organisatie.

Duur en studie-investering

De opleiding beslaat een studiejaar. De totale studie-investering bedraagt circa 420 uur per jaar, bestaande uit circa 100 uur contacttijd en 320 uur zelfstudie. Inclusief contacttijd is dit een gemiddelde studielast van 10 uur per week.

Data en inschrijven

Aan het begin van de opleiding is een 2-daags seminar gepland. Gemiddeld een keer per 2 á 3 weken is er een studiedag op de hogeschool. Daarnaast is er een aantal onbegeleide leerkringbijeenkomsten op de scholen van de betreffende deelnemers van de leerkring. Actuele cursusdata en informatie over inschrijving vind je op de website van Penta Nova: www.pentanova.nl

Let op: inschrijving voor deze opleiding verloopt via Penta Nova. Belangrijk is om bij de inschrijving LEIDEN als lesplaats aan te geven!

Certificaat

Na het succesvol afronden van de Opleiding Schoolleider Vakbekwaam ontvang je van Penta Nova het diploma Schoolleider Vakbekwaam. De opleiding is door het Schoolleidersregister PO officieel erkend en leidt tot de registratie Vakbekwaam.

Kosten

Het cursusgeld van de eenjarige opleiding bedraagt € 5.450,- (incl. koffie/ thee en lunch). De verblijfskosten voor het tweedaagse seminar bedragen € 300,- (incl. btw). Het cursusgeld voor de OSL-VB in Seminars bedraagt € 7.300,- (incl. alle maaltijden en overnachtingen).
Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met een bedrag van ca. € 450,-. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de opleiding? Neem contact op met:

Ook vind je meer informatie op de website van Penta Nova: www.pentanova.nl 

Andere opleidingen van Penta Nova

Master Educational Leadership (MEL) 
Extra informatie: video

Middenmanagement Primair Onderwijs (MM PO)
Middenmanagement Voortgezet Onderwijs (MM VO)
Extra informatie: video

Opleiding schoolleider Basisbekwaam (OSL)