Leraar basisonderwijs kinderen

Opleiding Schoolleider (OSL) - Vakbekwaam

Registratie Vakbekwaam (jaar 2)

Hogeschool Leiden is een leslocatie van de Opleiding Schoolleider van Penta Nova.

De opleiding Schoolleider Vakbekwaam is ontwikkeld om op vakbekwaam niveau leiding te kunnen geven aan scholen in het po, vo en mbo. De Opleiding Schoolleider is gebaseerd op de nieuwe beroepsstandaard van het schoolleidersregister en komt door onderzoeksmatig leiderschap als uitgangspunt te nemen tegemoet aan de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken in het onderwijs. De opleiding Schoolleider is opgebouwd langs drie leerlijnen: de thematische lijn, de persoonlijke lijn en de onderzoekslijn.

Brochure Penta Nova. ( pdf, 526 KB )

Voor wie?

De opleiding Schoolleider Vakbekwaam is voor schoolleiders uit het primair-, het voortgezet- en het middelbaar onderwijs. De opleiding richt zich op onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. Om te worden toegelaten is het diploma Schoolleider Basisbekwaam (of vergelijkbaar) en een leidinggevende functie in de school vereist.

Leerlijnen

De opleiding Schoolleider is opgebouwd langs drie leerlijnen.
1. De thematische lijn; in de thematische lijn wordt de inhoud van de opleiding vormgegeven
2. De onderzoekslijn; in de onderzoekslijn worden onderzoeksvaardigheden geleerd en toegepast
3. De persoonlijke lijn; in de persoonlijke staat de persoonlijke ontwikkeling van de cursist centraal.
Deze leerlijnen sluiten aan op de leerlijnen van de Master Educational Leadership

In de thematische lijn komt de theorie over leiderschap in de breedste zin aan de orde. In de onderzoekslijn gaat het met name over de onderzoekende houding van de schoolleider in relatie tot opbrengstgericht werken. In de persoonlijke lijn staat de persoonlijke ontwikkeling van de student centraal in relatie tot de schoolleiderscompetenties. In het programma is er een constante wisselwerking tussen de verschillende leerlijnen. De opleiding is concentrisch van opbouw. Dat wil zeggen dat de thema’s uit het eerste jaar (Basisbekwaam) terugkomen in het tweede jaar (Vakbekwaam), maar dan op een verdiept niveau. In het eerste jaar worden actuele thema’s aan de orde gesteld in relatie tot de eigen organisatie en een plan van aanpak voor een organisatieverandering gemaakt. Het tweede jaar staat in het teken van de implementatie van de verandering.

Peer-Assisted Leadership

In het eerste jaar (Basisbekwaam) wordt ‘Peer-Assisted Leadership’ (PAL) geïntroduceerd. Het PAL concept vindt haar basis in het beschrijvingsmodel van effectief  leiderschap (Bossert et al, 1982; Dwyer et al, 1985; Dwyer et al, 1987). Hetzelfde model ligt ten grondslag aan de basiscompetities die de leidraad vormen van de opleiding. Uitgangspunt van PAL is dat collegaschoolleiders elkaar helpen betere onderwijskundig schoolleiders te worden.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is gedurende de opleiding Schoolleider de leidraad voor de keuzes die de deelnemer maakt in het kader van de competentieontwikkeling.

Praktijk en opdrachten

De praktijkopdrachten in het eerste jaar (Basisbekwaam) van de opleiding Schoolleider zijn enkelvoudig en gericht op analyse en inventarisatie van de eigen organisatie. In het tweede jaar (Vakbekwaam) werkt de student aan een integrale opdracht over schoolontwikkeling. 

Registratie

Als u de opleiding positief heeft afgerond, ontvangt u het diploma Schoolleider Vakbekwaam van Penta Nova. Met dit diploma kunt u zich registreren als directeur po bij het Schoolleidersregister PO (SRPO).

Doelgroep

De opleiding Schoolleider is voor (toekomstige) leidinggevenden uit het primair-, het voortgezet- en het middelbaar onderwijs die zich (verder) willen bekwamen in het vak van leidinggevende op het gebied van onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school.

Binnen deze vormen van onderwijs worden verschillende benamingen gebruikt voor leidinggevenden. Deze namen variëren van directeur, schoolhoofd, locatieleider en adjunct-directeur in het PO tot teamleider, afdelingshoofd, coördinator, locatieleider en directeur in het VO/MBO. Doorslaggevend voor de toelating is niet de benaming, maar de inhoud van de functie nl: (eind)verantwoordelijke voor (een deel van) de organisatie.

De opleiding Schoolleider Vakbekwaam is bedoeld voor leidinggevenden in het bezit van diploma Schoolleider Basisbekwaam of een vergelijkbaar diploma.

Kosten

De opleidingskosten staan op de site van Penta Nova: informatie.

Locatie

Deze opleiding start schooljaar 2016-2017 niet in Leiden, maar wel op andere locaties. Meer informatie vind je op de site van Penta Nova.

Rooster, inschrijven en informatie over toelatingseisen

Inschrijven gaat via Penta Nova: http://www.pentanova.nl/inschrijven.aspx.

Kijk voor informatie over het rooster op de website van Penta Nova. Ook vindt u hier de toelatingseisen voor deze opleiding.