Leraar basisonderwijs kinderen

Opleiding Schoolleider (OSL) - Vakbekwaam

OSL-VB Registratie Vakbekwaam

Hogeschool Leiden is partner van Penta Nova, de academie voor schoolleiderschap. Vanuit Penta Nova verzorgt Hogeschool Leiden de opleiding Middenmanagement PO, de Opleiding Schoolleider Basisbekwaam en de Opleiding Schoolleider Vakbekwaam. Dit betekent dat Leiden een lesplaats is, waar de opleidingen van Penta Nova worden verzorgd.
De Opleiding Schoolleider Vakbekwaam is ontwikkeld om op vakbekwaam niveau leiding te kunnen geven aan scholen in het po, vo en mbo. De opleiding is gebaseerd op de nieuwe beroepsstandaard van het schoolleidersregister en komt door onderzoeksmatig leiderschap als uitgangspunt te nemen tegemoet aan de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken in het onderwijs.

BROCHURE ( pdf, 787 KB )

Doelgroep

De Opleiding Schoolleider Vakbekwaam is voor (toekomstige) schoolleiders uit het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet- en het primair onderwijs.
Wil je je (verder) bekwamen in het vak van leidinggeven? Deze opleiding richt zich op onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. Om te worden toegelaten is een leidinggevende functie in de school vereist en een diploma Opleiding Schoolleider Basisbekwaam (of vergelijkbaar).

Inhoud en doel

De opleiding is opgebouwd langs drie leerlijnen, die aansluiten op de leerlijnen van de Master Educational Leadership.

1. De thematische lijn; hierin komt de theorie over leiderschap in brede zin aan de orde.

2. De onderzoekslijn; in de onderzoekslijn gaat het m.n. over de onderzoekende houding van de schoolleider in relatie tot opbrengstgericht werken.

3. De persoonlijke lijn; hierin staat de persoonlijke ontwikkeling van de cursist centraal in relatie tot de schoolleiderscompetenties.

De opleiding is concentrisch van opbouw, wat wil zeggen dat de thema’s uit de Opleiding Schoolleider Basisbekwaam terugkomen, maar dan op een verdiept niveau. De Opleiding Schoolleider Vakbekwaam staat in het teken van de implementatie van een verandering in de eigen organisatie.

Duur en studiebelasting

De opleiding beslaat een studiejaar.
De totale studiebelasting bedraagt circa 420 uur (15 EC) per jaar. Dit bestaat ieder jaar uit 15 contactdagen, aangevuld met zelfstudie. Inclusief contacttijd is dit een gemiddelde studielast van 10 uur per week.

Data en inschrijven

Aan het begin van de opleiding is een 2-daags seminar gepland. Gemiddeld een keer per 2 á 3 weken is er een studiedag op de hogeschool. Daarnaast is er een aantal onbegeleide leerkringbijeenkomsten op de scholen van de betreffende deelnemers van de leerkring.

Actuele cursusdata en informatie over inschrijving vind je op de website van Penta Nova: www.pentanova.nl

Let op: inschrijving voor deze opleiding verloopt via Penta Nova. Belangrijk is om bij de inschrijving LEIDEN als lesplaats aan te geven!

Certificaat

Na het succesvol afronden van de Opleiding Schoolleider Vakbekwaam ontvang je van Penta Nova het diploma Schoolleider Vakbekwaam. De opleiding is door het Schoolleidersregister PO officieel erkend en leidt tot de registratie Vakbekwaam.

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 5.450,- (incl. koffie/ thee en lunch). Daarnaast bedraagt het inschrijfgeld € 125,-. De verblijfskosten voor het seminar bedragen € 300,- inclusief BTW. Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met een bedrag van ca. € 450,-.