Hogeschool Leiden

Opleiding Nieuwe ruimte voor leren

Ontwerpen van innovatie

We leven in een dynamische wereld, waarin onzekerheid een constante is. Om antwoord te geven op maatschappelijke en ethische vraagstukken in een complexe wereld, zijn vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken, samenwerken en problemen oplossen cruciaal. Het onderwijs van nu heeft hierin een belangrijke taak.

Hoe kun je het aanwezige talent en het onderlinge verschil tussen leerlingen/ studenten aanspreken en mobiliseren? Hun motivatie aanwakkeren en benutten, zodat ze hun creatief en innovatief vermogen ontwikkelen en zo samen de toekomst mee vormgeven?

En hoe ontwerp je als team nieuwe en betekenisvolle vormen van onderwijs waarin leerlingen/studenten dit leren? Welke ruimte neem je, en welke geef je? Ben je benieuwd hoe je dit kunt doen en wil je hiermee oefenen in jouw eigen praktijk? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Doelgroep

Deze opleiding richt zich op mensen die werkzaam zijn in het onderwijs (leraren/ docenten en stafmedewerkers zoals ib’ers en onderwijskundigen) en die het verlangen hebben om onderwijs op een andere manier te ontwerpen. Professionals die nieuwe ruimte willen creëren voor betekenisvol leren, waardoor het creatieve en innovatieve vermogen wordt versterkt. Professionals die hun eigen talent en dat van anderen meer willen aanspreken voor een gewenst resultaat.
Het vereiste vooropleidingsniveau is hbo-niveau. Daarnaast is vereist dat de schoolleiding akkoord is met jouw deelname en dat je de mogelijkheid hebt om tijdens de opleiding activiteiten in de eigen school uit te voeren en dat de directie hiervoor ruimte geeft.

Inhoud

De opleiding Nieuwe ruimte voor leren (NRL) is een samenwerking tussen Centrum onderwijs & innovatie Leiden en Ruimtehouders.

Binnen de opleiding leer je om een creatief proces te ontwerpen en te begeleiden. Je leert hoe je een proces kunt ontwerpen waardoor leerlingen/ studenten, collega’s of andere stakeholders tot innovatie kunnen komen en waardoor hun creatieve en innovatieve vermogen kan worden vergroot. Daarbij maak je gebruik van verschillen en kun je via co-creatie tot innovatie komen. 

Je gaat met een concreet vraagstuk in jouw eigen praktijk aan de slag. Je ontwerpt (onderdelen van) een creatief proces en je begeleidt leerlingen/ studenten, collega’s en/ of andere stakeholders in dit proces.

Zo kun je bijvoorbeeld een lessenserie ontwerpen, waarbij je met leerlingen wilt werken aan thema’s zoals diversiteit, talentontwikkeling, eigenaarschap, verantwoordelijkheid, enz. Je kunt een aantal werkbijeenkomsten of een studiedag voor collega’s ontwerpen, waarbij je bijvoorbeeld tot een gezamenlijke visie op een bepaald thema wilt komen. Je kunt een co-creatiesessie ontwerpen om met collega’s en ouders bijvoorbeeld te komen tot een gezamenlijke visie op ouderparticipatie.

De opleiding bestaat uit zeven dagen die geprogrammeerd worden in twee keer een tweedaagse en drie keer een opleidingsdag. Gedurende de opleiding kun je gebruik maken van persoonlijke begeleiding door een coach. Deze coach kan je bijvoorbeeld helpen bij de begeleiding van een innovatievraagstuk in jouw eigen praktijk.

Duur, data & inschrijven

De opleiding bestaat uit twee tweedaagses en drie dagen. De eerste dag van iedere tweedaagse kent ook een avondprogramma.
Start: september 2020.

Inschrijven kan via de site van Ruimtehouders.

Locatie

De opleiding vindt plaats op verschillende externe locaties in het land.

Studie-investering

De totale studie-investering bedraagt circa 110 uur, bestaande uit circa 60 uur contacttijd en 50 uur zelfstudie en uitvoering in de eigen praktijk.

Certificaat

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een certificaat van Hogeschool Leiden.

Kosten

€ 2.825,- (incl. koffie/thee, maaltijden, literatuur en kosten voor de overnachtingen)

Bron voor informeel leren

Deze opleiding is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat Nieuwe ruimte voor leren gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van jouw ontwikkeling via informeel leren.

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.ruimtehouders.nl of neem contact op met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl